• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Hitabet Sanatı Kitapları

 Hitabet Sanatı Kitapları
Hitabet
Share on Tumblr


Hitabet, topluluklar önünde güzel ve etkili konuşma sanatıdır. Kimi insanlar meslekleri gereği küçük veya büyük topluluklara hitap eden konuşmalar yapmak zorunda. Öğretmenler, din adamları, siyasetçiler bunların başlıcalarıdır. Günümüzde bu çerçeve daha da genişlemiştir. Her alanda bilimsel, tartışmalı toplantılar, açık oturumlar düzenleniyor, konferanslar veriliyor. Televizyonun ve öteki kitle iletişim araçlarının gelişmesi ve sayılarının artması topluluklara yönelik konuşmalara yeni boyutlar kazandırmıştır.
Hitabet sanatının uygulama türlerinden biri. Bir topluluğa çeşitli düşünceler, duygular aşılamak amacıyla söylenen güzel, coşkulu, etkili bir biçimde yapılan uzunca konuşmadır. Sözcüğün Arapça karşılığı “nutuk” ve “hitabe”dir. Hitabe sözünden türemiş “hitabet” ise, güzel ve etkili söz söyleme sanatı demektir. Söylevde önemli olan dinleyenleri etkilemektir. Bu nedenle söylevcinin sık sık dinleyicilerin duygularına seslenmesi gerekir.
Pek çok kişi meslekleriyle ilgili veya başka konularda yeterli bilgi, görgü ve beceriye sahip olabilir. Ancak, ister mesleki, isterse belli bilgi birikimine sahip olduğu başka konularda olsun, topluluk karşısında söz söylemeleri istendiğinde afallar, çekinir, hatta korkabilirler. Bunun içindir ki, asırlar boyu hitabet sanatına ilişkin prensiplerin anlatımı ve pratikleriyle ilgili yüzlerce eser kaleme alınmıştır. Günümüzde de bu prensiplerin ve alıştırmaların uygulama metotlarına ilişkin inceleme ve çalışmalar çeşitli yönleriyle devam etmektedir. Öyle görülüyor ki, bu çalışmalar gelecekte de aynı tempoda sürecektir.
Hitabet Sanatı üzerine çalışmalar yapıp, kitap yazanların hepsi, her zaman aynı noktada birleşmezler. Bu bakımdan, zaman içerisinde çeşitli akımlara göre hem teoride, hem de pratikte ayrılıklar gösterdiklerine tanık olmaktayız. Tarih boyunca, kimilerine göre konuşma, söz söyleme sanatı, kişilerin duygularını ve heyecanlarını etkileyen bir sanat olarak algılanmış ve anlatılmış, kimilerine göre ise, duyguların ve heyecanların iyi bir diksiyonla desteklenerek, bilgilerin ve düşüncelerin dinleyicilere aktarılması prensibine dayandırılmıştır. Bunun için de, bu konuda köklü bir eğitimin şart olduğu yadsınamaz bir gerçektir.

Hitabet Sanatı Kitapları

Hitabet Sanatı - Ö. Faruk Reca - Akis Kitap

Hitabet Güzel söz söyleme sanatı �Hitabet� asırlardır insanlığın ilgi konusu oldu. Binlerce insanı etkisi altına alan, kitleleri büyüleyen hitabet ustaları, sözün gücüyle tarihin akışına yön verdiler. En basit gerçekler bile hatiplerin dilinde büyüleyici bir niteliğe büründüler. Bu kitapla dünyaca ünlü hatiplerin konuşma örnekleri eşliğinde hitabetin kurallarını öğreneceksiniz. Hitabette konu seçiminin önemi, hatip-dinleyici ilişkisi, meşhur hatiplerden tavsiyeler, konuşma yapmadan önce uygulanması gerekenler, dinleyicileri etkileme yolları ve konuşma planı yapma yöntemleri... Tüm bunlar güzel konuşmak isteyenler için bu sayfalarda... Mikrofon ve kürsü korkusunu yenme yöntemleri, hitabette orijinalliği yakalamanın sırları, ses ve sesi kullanmanın önemi, hitabet türleri ve güzel konuşmaya dair daha pek çok detayla tanışmak isteyen hatip adayları için harika bir başucu kaynağı...


Bütün Yönleri ile Hitabet Konuşma Sanatı  - Nejat Muallimoğlu - Avcıol Yayınları

Bu kitap, ülkemizde konuşma sanatı üzerine yazılmış ilk ve tek eserdir. Müthiş bir çalışmanın ürünü olup, içeriğinde bulunan görülmemiş, duyulmamış örnekleriyle bir başyapıt, bir şaheserdir. Bir benzerinin asla yazılamayacak olması, bu kitabı kaynak kitap özelliğinin çok üstünde, adeta akademik çalışma ürünü haline getirmiştir. Konuşma sanatına önem veren aydın ve çağdaş her insanın kütüphanesinde bulunması gereken eşsiz eserlerden biridir.


Peygamberimizin Hitabeti - Ahmet Lütfi Kazancı - Ensar Neşriyat

Resûlullah (s.a.) nübüvvet ve risâlet vazifesinin gereği olarak “HİKMETLE, MEV’İZA-İ HASENE İLE RABBİNİN YOLUNA DAVET” ve ilâhî hükümleri tebliğ maksadıyla; ciddî, samîmî, gösterişten uzak bir hitâbet örneği vermiştir. O, “İDDİASIZ FAKAT MÜKEMMEL BiR HATİPTİR” Gayesi hitâbet olmamakla beraber, modern hitâbette faydalı ve başarılı olan her usûl ve tekniği, Rasûlullah’ın, hitâbetinde kullandığını görmek mümkündür. O, kendinden sonra gelen ve samîmî dileklerle İslâm’a davet görevini yüklenecek olanlara; tatbiki mümkün, faydalı ve başarılı bir hitâbet tekniği bırakmıştır.

“PEYGAMBER EFENDİMİZİN HİTÂBETİ”ni hazırlarken önce genel manâsıyla hitâbet konusunda yazılmış eserleri gözden geçirdik. Daha sonra hadis kitaplarından elde edebildiğimiz malzemeyi değerlendirmeğe çalıştık. “PEYGAMBER EFENDİMİZİN HİTÂBETİ” konusunda ilk adım diyebileceğimiz bu çalışmamız, ilerde ilim yolcularının vereceği mükemmel eserlere bir ön hazırlık mahiyeti taşırsa memnun olacağız.

Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır.

Diksiyon eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için :

İzmir’deki  Diksiyon eğitimlerimiz için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Diksiyonu tıklayabilirsiniz.

Antalya’daki  Diksiyon eğitimlerimiz için 0 242 323 73 15 yada  0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Antalya Diksiyonu tıklayabilirsiniz.

Bursa’daki Diksiyon eğitimlerimiz    0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya  Bursa Diksiyonu tıklayabilirsiniz.

Muğla’daki Diksiyon eğitimlerimiz    0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Muğla Diksiyonu tıklayabilirsiniz.

Burdur’daki Diksiyon eğitimlerimiz  0248 233 45 45 5 yada   0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya  Burdur Diksiyonu tıklayabilirsiniz.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - -
Hitabet Sanatı Kitapları başlıklı  tarafından yazılan yazı 3121 kişi tarafından okundu ve 1 kişi tarafından yorumlandı

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bir Yorum Yazın

  
 
3+2 İşleminin Sonucu