• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

İNSAN GEÇMİŞİ BELLEĞİNDE YAŞAR

 İNSAN GEÇMİŞİ BELLEĞİNDE YAŞAR
Kişisel Gelişim
Share on Tumblr

Bilindiği gibi bellek (hafıza) iletilerin, uyaranların algı aracılığıyla oluşturduğu simgeleri depolar, saklar. Bellekte depola nan, saklanan anılar yeni iletilerin, uyaranların yarattığı algılarla birleştirilerek düşünce süreci için gerekli davranış kalıplarını oluşturur.   
                                   
Kuramsal olarak bellek, davranış kalıplarının depolanıp saklandığı bölümle yeni iletilerin uyaranların alındığı bölümlerden oluşur.
 
İletilerin, uyaranların çözülüp anlaşılması, bir yandan bellekte depolanıp saklanan anılara, öte yandan yeni gelen iletilerin, uyaranların kişi tarafından algılanışına bağlıdır.
 
Kısaca, depo bellekten yararlanabilmek için anlık, kısa süreli belleğin de iyi çalışması, iletinin, uyaranın doğru ve gerçekçi biçimde algılanıp anlaşılması, çözülmesi, yorumlanması ve depo belleğe ulaşması gereklidir.
 
Algılamayla anlaşılan, çözülen, yorumlanan, belleğin depolayıp sakladığı davranış kalıpları, simgeler düşünce sürecinin kaynağını oluşturur. Bilindiği gibi düşünme, iletilerin, uyaranların çözümlenmesinde, anlaşılmasında, yorumlanmasında, ysıii davranış kalıplarının üretilmesinde, bilgi ve önem taşıyan iletilerin hazırlanmasında kullanılan bilişsel süreçtir.

Düşüncenin amacı sorun çözmektir. Düşünce sürecinin işleyişine göre imgelem (hayal gücü) ürünü düşünce ve gerçekçi düşünce vardır.
İmgeleme dayanan düşünceye düş kurucu düşünce de denir. Bellekte depolanıp saklanan anıların, başka bir deyişle, davranış kalıplarının, simgelerin canlandırılması, tasarımlanmasıdır. Bu tür düşünce biçiminde belirli, gerçek durum, nesne, olay, olgu sözkonusu değildir. Bunlar insanın bilişsel, zihinsel işlevleri içinde tasarımlanır. Tasarımlamada kullanılan imgelerle düşünülür.

Gerçekçi düşünce, belirli, gerçek bir durum, nesne, olay, olgu karşısında mantığın ilke ve kurallarına uygun biçimde düşünmedir.
 

İnsanların tasarımları sonucu oluşan ve imgeleme dayanan düşünceleri de bellekte iz bırakır, depolayıp saklar. Bir süre sonra bu izler eski davranış kalıplarını değiştirir. Yeni davranış kalıplarının oluşmasına yol açar.

DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:bilgi@sayginnlp.com


Bu makale şu konularla ilgili olabilir : - - -
İNSAN GEÇMİŞİ BELLEĞİNDE YAŞAR başlıklı  tarafından yazılan yazı 1901 kişi tarafından okundu ve 0 kişi tarafından yorumlandı

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Bir Yorum Yazın

  
 
3+2 İşleminin Sonucu