• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Kişisel Gelişim Nedir?

Kişinin ne istediğini belirlemesi çok önemli ve güç bir iştir. Bu nedenle kişi hedefini belirlerken, hedefe ulaştığında elde edeceği sonuçları tüm detaylarıyla incelemelidir. Eğer hedef doğru olarak belirlenmezse, büyük ihtimalle zaman içerisinde o hedeften vazgeçilecek ya da hedefe ulaşıldığında istenilen mutluluk yakalanamayacaktır. Her iki durum da ciddi kayıp demektir. İnsan hayatında hedef belirleme çabasının önemi çok iyi anlaşılmalıdır. Hedef olmadan ne bir yere varılabilir, ne de bir sonuç elde edilebilir. Bu da çok değerli olan insan ömrü için göze alınabilecek bir durum değildir. Gelişim, hedefsiz imkânsızdır. Hedef belirlemede kolaylık sağlayacak bazı noktalara değinmek faydalı olacaktır. İlk aşama kendini olabildiğince tanımak, yapabileceklerinin-gücünün farkında olmak ve istemektir. Hedef belirlenirken hedefin tüm detayıyla ve net olarak ortaya konması gerekir. Başarılı olmayı istemek yeterli ve net bir cümle değildir. Nere

Kişisel Gelişim Kitapları

Kişisel Gelişim

İnsanların çoğunun bu kişisel gelişim kitapları hızlı bir çözüm bulmak için alması ve okumasıdır. Kişisel gelişim kitaplarında sorunların çözülmesi için çözüm sunmasını ve bu çözümü okuyarak özümsemeyi umarlar. Kişisel gelişim kitaplarının çoğu, cevapları bir şekilde kapsarlar, ama Öz Saygının doğası yaşamak ve uygulamaktır. Bu beceri okuyarak edinilemez. Aksiyon ve uygulamayla öğrenilir, Öz Saygı sadece yaşayarak özümsenebilir. Size verilemez veya bir başkasının Öz Saygı geliştirme yöntemleri okunarak geliştirilemez. Kişisel gelişim kitaplarının değersiz olduğu anlamına gelmez. Fakat, sadece faydalanılacak bir araç olarak değerlidirler. Sadece okumak işe yaramaz. Okuyarak yalnız olmadığınızı, başkalarının da aynı şeyleri yaşadığını, değişmeyi öğrendiğini ve değişimin olası olduğunu öğrenmek, bu işe devam etmenizi sağlar. Kişisel gelişim kitapları bir çare olamazlar. İnsanların çoğu bu kitapları bitirdikleri zaman, büyülü bir d