• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Yaşam Koçluğu Eğitimi

İzmir Yaşam Koçluğu Eğitimi

Yaşam Koçluğu, bireylerin özel ve profesyonel hayatlarında istenilen sonuçları elde  etmelerine yardım eden bir işbirliği sürecidir. Yaşam Koçluğu, bireylerin  performansını arttırmak, öğrenmelerine derinlik ve hayatlarına kendi  kaliteleriyle zenginlik katmaktır. Yaşam Koçluğu Eğitimi, bireyin bugün nerede olduğuna, yarın  ne yapmak ve nerede olmak istediğine odaklanır. 

Yaşam Koçluğu, bireysel hedeflerine ulaşmalarında kişilere bir yol haritası sunar. Alanlarında başarılı olmuş binlerce insanın, yaşamları boyunca elde ettikleri deneyimleri danışanlara aktarır. Bu deneyimlerin ortak özelliklerini araştırır ve kişilerin kullanabilecekleri stratejiler haline çevirir.

Yaşam Koçluğu Eğitimi, profesyonel bir yol arkadaşlığıdır. Yaşamlarında yolunuza çıkan engelleri zorlanmadan aşmanıza ve hayat kalitenizi arttırmanıza yardım eden bir sistemdir. Hayallerinizi hedeflere dönüştürmenize ve hedeflerinize doğru adım adım ilerlemenize yardımcı olur. Kendinizi keşfetmenize ve hayatınızda fark yaratmanıza yardımcı olur.

Yaşam koçluğu; psikolojik problemi olmayan ve yaşamında normal davranışlar sergileyen kişilerin hedeflerine daha hızlı ve etkili ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla verilen profesyonel bir kişisel gelişim hizmetidir. Yaşam koçu, Psikologların veya Psikiyatrinin uzmanlık alanına giren anormal davranışlarla, psikolojik hastalıklarla ve psikolojik problemlerle ilgilenmez. Normal davranış sergileyen insanların hayatında nasıl daha başarılı olabileceğiyle ilgilenir. Tedavi edici değil geliştiricidir.
 
Koçluk dünya genelinde bebeklik dönemini yaşarken Türkiye’de henüz doğum sancıları  yaşıyor. Eğer Koçluğun gelişimine göz atarsak koçluğun, klinik psikolojiden  mitolojiye, kişisel gelişimden sosyal psikolojiye, sistem yaklaşımından spor  psikolojisine ve eğitime kadar birçok bilim ve disiplinden faydalanmış olduğunu  görürüz. Bu yüzden koçluğun tarihi yeni değildir. Life Coaching de kelime olarak 1980 lerde kullanılmaya başlamıştır.

Yeni dünya Amerika’da
(Bilgi Teknolojisi) sektöründen sonra en hızlı  gelişen sektör Koçluk sektörü tüm dünyada önem kazanmakla birlikte özellikle yöneticilerin de en fazla yararlandıkları araç haline gelmiştir. Önümüzdeki  yıllarda Koç ya da Koçluk becerilerini kullananların sayısında ciddi artışın olacağı genç nüfuslu Türkiye için kaçınılmazdır. Tüm dünya tarafından bilinen koçluk, ülkemizde de uygulanmaya başlandı ve kurum  ve kuruluşların gelişimi ve başarıları için uyguladığı en önemli yöntemlerden  biri haline geldi. Yaşam Koçluğu/ Life Coaching tüm dünyada oldukça rağbet gören bir iş alanı  haline gelmiştir.

Yaşam koçluğu, tepe bürokratlardan, yıldız sporculara,  sanatçılara kadar çok geniş yelpazede insanların faydalandığı bir hizmettir. Kişilerin şu  anki durumu ile olmak istedikleri durum arasındaki mesafeyi kapatan bu sistem,  kişileri arzuladıkları geleceğe taşımada etkili bir yoldur.

Rachel Naomi Remen Koç olarak şöyle söyler;

• Gerçekten ulaşmak istediğiniz hedefleri belirlemeniz için size cesaret vereceğim.

• Kendi başınıza şimdiye kadar yaptığınızdan daha fazlasını yapmanızı isteyip bunu başarmanızı sağlayacağım.

• Sonuçlara daha hızlı ulaşabilmeniz için odaklanmanıza yardım edeceğim.

• Size daha fazlasını gerçekleştirmeniz için gerekli malzemeleri ve desteği sağlayacağım.


Bir Yaşam koçu öncelikle danışanı çok iyi analiz ederek, danışanın zihin yapısını ve nasıl düşündüğünü anlar.

Danışanın kişilik haritasını çıkartarak, doğru ve yanlışlarını görmesine yardımcı olur.

Yaşam koçu, danışanın kendini yeniden şekillendirme sürecinde yol haritası çizer. Danışanını büyük bir ilgi ve dikkatle dinler.

Danışanın elindeki kartları alıp, en iyi şekilde oynamasına, bazen oyunun kurallarını değiştirmesine ya da daha iyi bir oyun kurmasına yardımcı olur.

Yaşam koçu, danışanında yeni, güçlü, pozitif duygu ve düşünceler yaratarak onun değişimini destekler.

Yaşam koçu, danışanına sorumluluk verir. Danışanını asla yargılamaz, eleştirmez ve zorlamaz. Danışanına daima enerji, güç ve motivasyon sağlar.

Yaşam koçu
seanslarda ve çalışmalarında sıfır sorumluluk alır. Çünkü bir Yaşam koçu asla danışanını yönlendirmez, yönetmez, asla akıl vermez.
Yaşam koçluğu çalışmalarında tüm sorumluluk danışandadır.

Bir Yaşam koçu güçlü bir motivasyon ustasıdır. Yaşam koçu her seansta danışanını daha güçlü ve kendine güvenen bir insan haline getirmek için onu motive eder.

Yaşam koçu, danışanına akıllı sorular sorarak, danışanının farkındalığını geliştirir. Yaşam koçluğu, seansları esnasında danışanının itirazlarını iyi çözümler. Yaşam koçu, seansları danışanın gösterdiği dirençleri ustalıkla çözer.

Yaşam koçu danışanı ile sohbet halinde olur. Bu sohbetler ile danışanın dünyasına girer, onunla uyumu yaratır. Empatik bir dinleyicidir.

Yaşam koçu danışanının duygusal banka hesabına güven, anlayış ve sevgi yatırarak, danışanına psikolojik oksijen verir. Zira bilir ki, karşısındaki insanın tek isteği anlaşılmak, sevilmek ve saygı duyulmaktır.
 
Yaşam koçluğu kapsamı oldukça geniştir. Bazı kişiler hayatlarındaki tek bir konuda yardim almak istiyor Örneğin diyet  koçluğu kişi sadece hayalindeki kiloya ulaşmak istiyor. Sadece sigara  bağımlılığından kurtulmak istiyor. Eşi veya sevgilisiyle arzu ettiği ilişkiyi  oluşturmak istiyor. Bir yaşam koçu bilinci ve bilinç altını etkin bir duyarlılıkla kullanmaya yönelik çalışmalar yapmalıdır. Zihinsel sürecin işleyişini yeniden  yapılandırmayı hedefler.Bu hedeflere ulaşmak için bir dizi teknikler uygular.

Yaşam koçunuzun

İş hayatınızda

Sosyal hayatınız da

Psikolojik hayatınız da

Aile yaşantınız
da karşılaştığınız sorunlarınıza kendi uzmanlığı ile cevap  verebilir olması önemlidir. Bu 4 ana unsurdan bir veya bir kaçı hususunda  uzmanlığı yok ise yaşam koçunuzun size verebilecek olduğu bilgi, birikim,  deneyim ve tecrübeleri sorgulamanızı öneririm.

Ralph Waldo Emerson “ Hayattaki asıl isteğimiz birinin bize ne yapabileceğimizi fark ettirmesidir” demiştir.


Yaşam Koçu olmadan hayatımı düzene sokamaz mıyım?

Yaşamınızda ters giden bir şeyler varsa bunları değiştirmek için mutlaka üzerinde çalışmaya profesyonel  destek almaya ihtiyacınız vardır. Çünkü yaşadığımız hayatı gerek yoğunluk gerekse alışkanlıklar açısından değerlendirdiğimizde her ikisinin de bizi çepeçevre sardığını fark ederiz. O yüzden tek başımıza bunları aşmamız imkansız olmasa da çok zordur. Bunu belki tek başınıza yapabilirsiniz fakat bu hem daha fazla zamanınızı alır hem de tam olarak yoğunlaşma açısından eksiklik yaşamanıza neden olur.

Değişim insanların cesaret edemediği, adapte olmakta zorlandığı ve pekte tercih etmediği durumlardır. Değişime odaklanmak cesaret ve özgüven ister. Bu değişim sizin hayaliniz olsa bile, uzaktan bakmayı tercih edebilirsiniz. Bu durum korkaklıktan değil, sadece içinizde bir şeylerin eksikliğini yaşadığınızdan dolayı kaynaklanabilir. Bu gibi noktaların üstesinden gelmek için Yaşam Koçundan yardım alabilirsiniz. Sizi değişime motive edecek olan şey, yine sizden başkası değildir. Sadece bunu keşfetmek ve bunun için cesaretle bir adım atmanız yeterli olacaktır.İzmir Yaşam Koçluğu Eğitimi Neler Kazandırır• Kişisel farkındalığını artırır


• İş ve özel yaşam arasında daha iyi bir denge yaratır.


• Hedeflere ulaşmayı engelleyen tutum ve davranışları keşfetmeyi ve düzeltmeyi sağlar.


• Yaratıcılığı ve hayal gücünü kullanmayı geliştirir.


• Yaşamının sorumluluğunu alarak olaylara objektif bakmayı sağlar.


• Karar vermeyi ve uygulamayı destekler.


• Kişinin gerçekten ne istediğini fark etmesini sağlar.


• Vizyon yaratır, vizyon doğrultusunda imaj geliştirir.


•Yetenekleri bulup, bunların kullanılmasını destekler.


• Olumsuz duygu ve düşünceleri temizlemeyi sağlar.


İzmir Yaşam Koçluğu Eğitiminin Amacı


Yaşam Koçluğu Eğitiminin Amacı; kişinin, kendine daha fazla zaman ayırmasına ve geleceğine ilişkin daha net plan yapmasına yardımcı olmak, güçlü ve zayıf yanlarını keşfederek, kendini sorgulatmak, çözümlerini üretmek, kendi kendini yeniden yapılandırmaktır.

Yaşam Koçluğu Eğitiminin Amacı; kişinin, şu an ki mevcut durumundan hedeflerine ulaşılana dek, koçun tespit ettiği program çerçevesinde kişinin yaşam alanları; kariyer, iş,finans, sağlık, aile, sosyal hayat, kişisel (endişe, öfke kontrolü, kendini ifade edebilme, stres, özgüven) v.b. alanlarda kişinin isteği doğrultusundahayatını şekillendirmektir. Yaşam Koçları bireylerin hedeflerine daha hızlı ve etkili ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla profesyonel bir kişisel çözüm hizmetiverirler. Yaşam koçu insanların hayatında nasıl mutlu olabileceğiyle ilgilenir.


İzmir  Yaşam Koçluğu Eğitiminin Türü


Yaşam Koçluğu Eğitimi; bireysel koçluk hizmet programıdır.


İzmir Yaşam Koçluğu Eğitimine Kimler Katılabilir?


Hayatını hak ettiği gibi yaşamak isteyen yediden yetmişe yaşam koçluğu eğitimi'ne katılabilir. Kendini daha iyi tanımak, hayatını kendisi şekillendirmek, yaşam dengesini oluşturmak ve hayatını gerçekte olmasını istediği şekilde yaşamak isteyen herkes; ev hanımlarından, üst düzey yöneticilere, doktorlardan, öğrencilere, muhasebecilerden, avukatlara, askerlerden polislere…

Hayatının tadını çıkarmak isteyen herkes katılabilir. Yaşam koçluğu; duygusal açıdan iyidurumda olan, fakat hayatlarından daha fazla şey bekleyen insanlar için çokuygundur.


İzmir Yaşam Koçluğu Eğitiminin Süresi


Yaşam Koçluğu Eğitimi; bireysel olarak uygulanmaktadır. Bireysel uygulanan Yaşam Koçluğu, seanslar şeklinde uygulanır. Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterlidir. Ön görüşme sırasında yaşam koçluğu eğitiminiz size özel şekilde tasarlanır.

Bu durum kişinin ihtiyaç ve hedeflerine bağlı olarak farklılık gösterir. Yaşam Koçluğu  Seanslar 4-8-12-24 seans şeklinde değişmektedir. Bu tamamen size bağlı olan bir durumdur.


İzmir Yaşam Koçluğu Eğitiminin Süreci


Yaşam Koçluğu Eğitiminde, kişinin kendi mükemmelliğine nasıl ulaşacağına dair net ve etkili yollar gösterilmektedir. Öncelikle katılımcılar, ön görüşmeye alınır. Yaşam Koçluğu Eğitimi sırasında uygulanacak seans sayısı ve içeriği danışan ihtiyaçları doğrultusunda belirlenir. Danışanlar içindekileri anlatırlar. Geçmişiyle, sorunlarıyla ve gelecekleriyle ilgilenirler. Yaşamda istenilen değişimler doğrultusunda çalışmalar yapılır. Uygulamalar ve pratiklerle program sürdürülür.

Rahatsızlık duyduğunuz veya değiştirmek istediğiniz konular üzerinde çalışırken her şeyi kendi istediğiniz şekilde düzenleyeceğinizden, düzeninizin zamanla istediğiniz şekle geldiğini göreceksiniz. Ayrıca her seanstan sonra, kendinizde ve yaşantınızda bir şeylerin değişmeye başladığını rahatlıkla gözlemleyebileceksiniz. Ve en önemlisi çalışmalarımızın sonunda kendinizi istediğiniz, hedeflediğiniz veya özlem duyduğunuz hayallerinizi yaşıyorken bulacaksınız. Bu da hayatınızı dengede tutup, sizi daha mutlu, huzurlu ve başarılı kılacaktır.


İzmir Yaşam Koçluğu Eğitiminin Yöneticileri


Saygın Coaching & Consulting bünyesindeki yaşam koçları, hayatın nasıl daha etkin ve etkileşimli olabileceği sorusundan yola çıkarak, yepyeni bir yöntemle kişisel gelişim dünyasında bütünsel yaklaşım danışmanlığını uygulamaktadır.


Saygın Coaching & Consulting tarafından dünyadaki yaşamın baş aktörlerini profesyonelleştirmeye yönelik bir proje geliştirildi. Bireyin bedensel, zihinsel, sosyal ve ruhsal yönden analizi yapılarak ihtiyaçları saptanmaktadır. Bu çalışmalar Kişisel ve Kurumsal  Gelişim Uzmanı / Yazar, Master Koç, Master Trainer/Uzman Psikolog Cemal KONDU genel direktörlüğünde yürütülmektedir. Ekipte, bireyin gerçek potansiyeliyle buluşmasında etkin rol oynayan performans ve zihinsel gelişim teknikleri konusunda uzmanları da bulunmaktadır.
 

Bu Eğitimi Alabileceğiniz Şubelerimiz

Alsancak:
A:
Kıbrıs Şehitleri Cad.No:30 K:6 D:11 Alsancak / İZMİR
T:
+90(232) 422 59 54 - +90(535) 667 32 24
Karşıyaka:
A:
1732 Sokak No: 7 K:1 Karşıyaka / İZMİR
T:
+90(232) 369 50 81 - +90(532) 100 11 65
Antalya:
A:
Tekelioğlu Cad. No:41 K:3 D:8 Muratpaşa, ANTALYA
T:
+90(242) 323 73 15 - +90(505) 445 15 31
Denizli:
A:
Mehmetçik Mah. 2576 Sk. No:5 Kat :1 DENİZLİ
T:
+90(532) 100 11 65
Muğla:
A:
İsmet Çatak Cad. Özman İşhanı Kat:3 No:8 MUĞLA
T:
+90(252) 213 00 98 - +90(532) 100 11 65
slideshow1

Detaylı Bilgi İçin Formu Doldurun