• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Hızlı Okuma Eğitmenliği Sertifika Eğitimi

Odaklanmayı artırmak,  algıda seçicilik yaratmak, sınavda zaman tasarrufu sağlamak, okuma hızını en az 3 kat artırmak, kişisel konsantrasyon ve motivasyonu en üst düzeye çıkarmak. Hızlı Okuma Eğitimi öğretebilir eğitmenler yetiştiren sertifikalı mesleki bir programdır.

Bilgiye ulaşmanın, öğrenmenin en kısa yollarından biri de anlayarak hızlı okumadır. Birçok alanda olduğu gibi okuma hızınızı teknik çalışmalar ve egzersizlerle geliştirmeniz mümkündür. Nasıl ki atletler hızlarını antremanlarla artırabiliyorlarsa, sizler de anlayarak hızlı okuma çalışmaları ile okuma hızınızı artırabilir; öğrencilerin, yetişkinlerin bu yeteneklerini üst düzeyde kullanmalarına yardımcı olabilirsiniz.

ANLAYARAK HIZLI OKUMA eğitiminde 19 yıllık DENEYİM!

Anlayarak hızlı okuma konusunda Türkiye’deki en önemli otoritelerinden bir olan Cemal KONDU ‘dan direk eğitim ve anında geri bildirim alma ayrıcalığına sahip olacaksınız.

Şimdiye kadar rastlamadığınız en profesyonel eğitime katılmış olacaksınız.

Anlayarak Hızlı Okuma Ve Öğrenme Teknikleri konusunda eğitmen olarak kendini geliştirmek, yeni bir mesleğe adım atmak isteyen kişilere yönelik olarak tasarlanmış olan bu programın amacı, kişilere Anlayarak Hızlı Okuma ve Öğrenme Teknikleri konusunda özel bilgi ve becerileri kazandırmak, kurumlarda iç eğitmen kadrosu yaratmak, mevcut durumda eğitmenlik yapan kişilerin bilgi ve beceri seviyelerini artırmaktır.

Yapılan araştırmalara göre bilginin en az yüzde seksenini okuyarak kazanıyoruz. Bu durumda çok okumanın yollarını araştırmamız gerekiyordu. Bu da hızlı okuma tekniklerinin ortaya çıkmasıyla çözüldü. Amerika ve İngiltere’de üniversiteye kadar, her yaştaki öğrenci grubuna kurslar açıldı. Öğrenciler bu kurslara katılmaya başladıktan sonra başarı seviyeleri inanılmaz arttı. Böylece batıda hızlı okuma yaygın hale geldi. Türkiye’de hızlı okuma daha çok yenidir.

Önemli olan hızlı okumak değildir, ışık hızında da okuyabilirsiniz isterseniz. Hiçbir anlamı olmaz. Bu eğitimde temel amaç daha hızlı ve etkin görme, bunu yanında da algılamadır. Kısacası Hızlı Okuma Eğitimi, görsel algılama düzeyimizi geliştirerek okuma, algılama, anlama düzeylerimizi yükseltmeyi hedefleyen farklı bir teknik beceridir.

Farklı öğrenme modellerini hepimiz biliriz. Görsel, işitsel ve dokunsal. Günümüzde teknoloji çağında yaşadığımız düşünüldüğünde öğrencilerimizin beyinleri bütün öğrenme modellerini destekleyen bir veri girişine alışmıştır. Televizyon, bilgisayar ve farklı araçlardan görüntüler, renkler ve efektler, sesler, dokunsal öğeler hepsini alabilmekteler. Oysa okurken ve ders çalışırken öğrencilerimiz yavaş okuduğundan (bu eğitim programını almayan kişilerin hepsi yavaş okur) beyinleri kapasitesine uygun veriyi alamadığı için, beyin var olan kapasitesini hayal kurarak, farklı şeyler düşünerek değerlendirir. Öğrenci bu durumun etkisini şöyle anlar. Paragrafın, cümlenin ya da sayfanın sonuna geldiğinde “Ne okudum ben” der ve geri dönüşler yapar. Bu böyle devam ettikçe beyni bir süre sonra sıkılır ve öğrenciyi ders çalışmaktan uzaklaştırır ya da ders başında uzun saatler verimsiz bir şekilde kalmasına neden olur.

Anlayarak Hızlı Okuma Tekniklerini öğrenen her öğrencinin okuma hızı 3-5 kat artacaktır. Bu hızla birlikte anlama %’değeri 90 ve üzeri olacaktır. Bütün bunlara ilave olarak da dikkat, konsantrasyon ve odaklanma seviyeleri en üst düzeye ulaşacaktır.

Hızlı okuma; gözümüzün kaslarını eğitmeyi, gözümüzün çevik görmesini, görme alanını genişletmeyi, okurken satırların üstünde serseri gibi dolaşan gözümüze daha etkin bir şekilde ritim kazandırmayı ve bütün bunlar ile görme ile algılama arasında uyum sağlamayı amaçlar.

Hızlı Okuma Eğitmenliği Sertifika Eğitimin Kapsamı

Anlayarak Hızlı Okuma Ve Öğrenme Teknikleri konusunda eğitmen olarak kendini geliştirmek, yeni bir mesleğe adım atmak isteyen kişilere yönelik olarak tasarlanmış bir programdır. 

Hızlı Okuma Eğitmenliği Sertifika Eğitimini Nasıl Öğreneceksiniz

Şu anki mevcut durumu daha etkin bir seviyeye getirerek,

Uygulamalar yaparken ne kadar farklı seviyede olduğunuzu görerek,

İstenmeyen okuma alışkanlıklarından kurtularak,

Başkalarını yönlendirme becerisi daha üst düzeye taşıyarak,

Kişilere ideal performanslarını taşımayı öğrenerek,

Eğitim sonrasında kişinin teorik ve pratik yeterlilik düzeyi test edilmesiyle,

Yetersiz görülen alanlardaki boşlukların doldurulmasıyla,

Farklı uygulamalarını öğrenerek,

Hızlı Okuma Eğitmenliği Sertifika Programı Neler Kazandırır

Zahmetsiz ve akıcı biçimde öğrenirsiniz.

Okuduğunuzu anlama yüzdenizi arttırırsınız.

Zamandan tasarruf etmiş olursunuz.

Özgüven kazanırsınız.

Okurken beyniniz daha iyi ilişki kurar.

Okurken beyniniz hayal kurmaz ve bütünü görür.

Okuma daha zevkli hale gelir.

Okuma alışkanlığını kazanmada büyük bir adım atmış olursunuz.

Sözcük haznenizi ve genel bilgi birikiminizi arttırmanıza yardımcı olur.

Kişisel ihtiyaçlarınıza bağlı olarak farklı avantajlar sağlar.

Hızlı Okuma Eğitmenliği Sertifika Eğitiminin Amacı

Hızlı Okuma Eğitmenliği Sertifika Eğitimi'nin amacı, kişilere  anlayarak hızlı okuma ve öğrenme teknikleri  konusunda özel bilgi ve becerileri kazandırmak, kurumlarda iç eğitmen kadrosu yaratmak, mevcut durumda eğitmenlik yapan kişilerin bilgi ve beceri seviyelerini artırmaktır.

Hızlı Okuma Eğitmenliği Sertifikası Olan Bireylerin İstihdam Olanakları

Mesleğin yeterliliklerini kazanan bireyler;

Devlet ve Özel Okullarda

Eğitim ve Danışmanlık Merkezlerinde

Koçluk Merkezlerinde

Etüd Merkezlerinde

Halk Eğitim Merkezlerinde gerekli yeterlilikleri sağlayarak çalışabilirler.

Hızlı Okuma Eğitmenliği Sertifika Eğitiminin Türü

Hızlı Okuma Eğitmenliği Sertifika Eğitimi, Bir tür eğitmenlik sertifika programıdır. 

Hızlı Okuma Eğitmenliği Sertifika Eğitiminin  Süresi

Hızlı Okuma Eğitmenliği Sertifika Eğitimi süresi 40 saattir. 

Hızlı Okuma Eğitmenliği Sertifika Eğitimine Kimler Katılabilir

Anlayarak Hızlı Okuma Ve Öğrenme Teknikleri konusunda eğitmen olarak kendini geliştirmek, yeni bir mesleğe adım atmak isteyen herkes, okumaya ve öğrenmeye değer veren, okumanın öneminin farkında olan herkes uzmanlarımız tarafından yeterli bulunduğu takdir de programa katılabilir. 


Özel ders veren öğretmenler,

Yeni mezun öğretmenler,

Eğitim sektöründe çalışmak isteyenler,

Hızlı okuma eğitmenliği yapmak isteyenler,

Okuma hızını arttırmak isteyen herkes katılabilir,

Hızlı Okuma Eğitmenliği Sertifika Eğitiminin Süreci

1.Aşama: Farkındalık aşamasıdır. Mevcut durumu fark edip, öğreneceklerinizle tanıştığınız aşamadır.

2.Aşama:  Veri toplama aşamasıdır. Okunacak dokümanlar ve anlatılanlardan ihtiyaç duyulan verilerin toplandığı aşamadır. 

3.Aşama: Verilerin içselleştirilmesi aşamasıdır. Bu aşamada toplanan verilerin uygulamaya yetecek hale gelmesi için Advanced Trainerlar ile karşılıklı yaptıkları sorgulama aşamasıdır.  

4.Aşama: Yansıtma aşamasıdır. Advanced Trainerlar ile birlikte yapılan uygulama seanslarıdır. 

5.Aşama: Değerlendirme aşamasıdır. Advanced Trainerlar tarafından programın değerlendirmesi yapılarak yetkinlik için sertifika alabilmeye yeterliliği değerlendirilir. 

6.Aşama: Uygulama aşamasıdır. Bireysel çalışanlara vaka destek yardımı yapılır. 

7.Aşama; Tasarım aşamasıdır. Kurumsal çalışmalar yapacaklar için iş modeli tasarım ve desteği yapılır. 

8.Aşama: Çözüm ortaklığı aşamasıdır. EĞİTMEN mesleki faaliyetlerine başladıktan sonra üyelik sistemi sayesinde program tasarımı/ denetimi/ sertifika konularında sürekli çözüm ortaklığıdır.

Sertifika: Eğitim sonunda gerekli bilgiyi ölçme değerlendirmeleri yapıldıktan sonra sertifika almaya hak kazanan katılımcılarımıza MTI (Mind Training Institute) tarafından Uluslararası Hızlı Okuma Eğitmenliği Sertifikası verilecektir.

Hızlı Okuma Eğitmenliği Sertifika Program Yöneticileri


Saygın  Coaching & Consulting gerçek ve kalıcı değişimi hayatlarınıza taşımanıza yardımcı olmak ve NLP ismi verilen bu güçlü değişim ve gelişim teknolojisini sizlere kaliteli, etik ve uluslararası standartlarda ulaştırabilmek için kurulmuş bir koçluk ve danışmanlık şirketidir. Amerika’dan İngiltere’ye, Almanya’dan Avustralya’ya kadar uzanan NLP şirketlerinden oluşan uluslararası bir ağın parçasıdır. Aynı zamanda 5 kıtada 29 ülkede NLP eğitmenleri yetiştiren önde giden kurumlarla çalışılmaktadır.

Genç, dinamik, yenilikçi ve yaratıcı Saygın  Coaching & Consulting gerçek ve üyelerinin vizyonu, NLP’ nin fark yaratan yolculuğunda bireylerin beklentilerini karşılamak ve en üst düzeyde memnuniyetleri için hizmet sunmaktır.

Saygılı ve profesyonel olarak öğreten NLP profesyonelleri yetiştirmeyi amaçlar. Katılımcıların bedensel, zihinsel, sosyal ve ruhsal yönden analizi yapılarak ihtiyaçlarını saptayan profesyoneller yetiştirilir. Bu çalışmalar Kişisel ve Kurumsal  Gelişim Uzmanı / Yazar, Master Koç, Master Trainer/Uzman Psikolog Cemal KONDU genel direktörlüğünde yürütülmektedir. Ekipte, bireyin gerçek potansiyeliyle buluşmasında etkin rol oynayan performans ve zihinsel gelişim teknikleri konusunda uzmanlar da bulunmaktadır.

Odaklanmayı artırmak,  algıda seçicilik yaratmak, sınavda zaman tasarrufu sağlamak, okuma hızını en az 3 kat artırmak, kişisel konsantrasyon ve motivasyonu en üst düzeye çıkarmak. Hızlı Okuma Eğitimi öğretebilir eğitmenler yetiştiren sertifikalı mesleki bir programdır.

Bilgiye ulaşmanın, öğrenmenin en kısa yollarından biri de anlayarak hızlı okumadır. Birçok alanda olduğu gibi okuma hızınızı teknik çalışmalar ve egzersizlerle geliştirmeniz mümkündür. Nasıl ki atletler hızlarını antremanlarla artırabiliyorlarsa, sizler de anlayarak hızlı okuma çalışmaları ile okuma hızınızı artırabilir; öğrencilerin, yetişkinlerin bu yeteneklerini üst düzeyde kullanmalarına yardımcı olabilirsiniz.

ANLAYARAK HIZLI OKUMA eğitiminde 19 yıllık DENEYİM!

Anlayarak hızlı okuma konusunda Türkiye’deki en önemli otoritelerinden bir olan Cemal KONDU ‘dan direk eğitim ve anında geri bildirim alma ayrıcalığına sahip olacaksınız.

Şimdiye kadar rastlamadığınız en profesyonel eğitime katılmış olacaksınız.

Anlayarak Hızlı Okuma Ve Öğrenme Teknikleri konusunda eğitmen olarak kendini geliştirmek, yeni bir mesleğe adım atmak isteyen kişilere yönelik olarak tasarlanmış olan bu programın amacı, kişilere Anlayarak Hızlı Okuma ve Öğrenme Teknikleri konusunda özel bilgi ve becerileri kazandırmak, kurumlarda iç eğitmen kadrosu yaratmak, mevcut durumda eğitmenlik yapan kişilerin bilgi ve beceri seviyelerini artırmaktır.

Yapılan araştırmalara göre bilginin en az yüzde seksenini okuyarak kazanıyoruz. Bu durumda çok okumanın yollarını araştırmamız gerekiyordu. Bu da hızlı okuma tekniklerinin ortaya çıkmasıyla çözüldü. Amerika ve İngiltere’de üniversiteye kadar, her yaştaki öğrenci grubuna kurslar açıldı. Öğrenciler bu kurslara katılmaya başladıktan sonra başarı seviyeleri inanılmaz arttı. Böylece batıda hızlı okuma yaygın hale geldi. Türkiye’de hızlı okuma daha çok yenidir.

Önemli olan hızlı okumak değildir, ışık hızında da okuyabilirsiniz isterseniz. Hiçbir anlamı olmaz. Bu eğitimde temel amaç daha hızlı ve etkin görme, bunu yanında da algılamadır. Kısacası Hızlı Okuma Eğitimi, görsel algılama düzeyimizi geliştirerek okuma, algılama, anlama düzeylerimizi yükseltmeyi hedefleyen farklı bir teknik beceridir.

Farklı öğrenme modellerini hepimiz biliriz. Görsel, işitsel ve dokunsal. Günümüzde teknoloji çağında yaşadığımız düşünüldüğünde öğrencilerimizin beyinleri bütün öğrenme modellerini destekleyen bir veri girişine alışmıştır. Televizyon, bilgisayar ve farklı araçlardan görüntüler, renkler ve efektler, sesler, dokunsal öğeler hepsini alabilmekteler. Oysa okurken ve ders çalışırken öğrencilerimiz yavaş okuduğundan (bu eğitim programını almayan kişilerin hepsi yavaş okur) beyinleri kapasitesine uygun veriyi alamadığı için, beyin var olan kapasitesini hayal kurarak, farklı şeyler düşünerek değerlendirir. Öğrenci bu durumun etkisini şöyle anlar. Paragrafın, cümlenin ya da sayfanın sonuna geldiğinde “Ne okudum ben” der ve geri dönüşler yapar. Bu böyle devam ettikçe beyni bir süre sonra sıkılır ve öğrenciyi ders çalışmaktan uzaklaştırır ya da ders başında uzun saatler verimsiz bir şekilde kalmasına neden olur.

Anlayarak Hızlı Okuma Tekniklerini öğrenen her öğrencinin okuma hızı 3-5 kat artacaktır. Bu hızla birlikte anlama %’değeri 90 ve üzeri olacaktır. Bütün bunlara ilave olarak da dikkat, konsantrasyon ve odaklanma seviyeleri en üst düzeye ulaşacaktır.

Hızlı okuma; gözümüzün kaslarını eğitmeyi, gözümüzün çevik görmesini, görme alanını genişletmeyi, okurken satırların üstünde serseri gibi dolaşan gözümüze daha etkin bir şekilde ritim kazandırmayı ve bütün bunlar ile görme ile algılama arasında uyum sağlamayı amaçlar.

Hızlı Okuma Eğitmenliği Sertifika Eğitimin Kapsamı

Anlayarak Hızlı Okuma Ve Öğrenme Teknikleri konusunda eğitmen olarak kendini geliştirmek, yeni bir mesleğe adım atmak isteyen kişilere yönelik olarak tasarlanmış bir programdır. 

Hızlı Okuma Eğitmenliği Sertifika Eğitimini Nasıl Öğreneceksiniz

Şu anki mevcut durumu daha etkin bir seviyeye getirerek,

Uygulamalar yaparken ne kadar farklı seviyede olduğunuzu görerek,

İstenmeyen okuma alışkanlıklarından kurtularak,

Başkalarını yönlendirme becerisi daha üst düzeye taşıyarak,

Kişilere ideal performanslarını taşımayı öğrenerek,

Eğitim sonrasında kişinin teorik ve pratik yeterlilik düzeyi test edilmesiyle,

Yetersiz görülen alanlardaki boşlukların doldurulmasıyla,

Farklı uygulamalarını öğrenerek,

Hızlı Okuma Eğitmenliği Sertifika Programı Neler Kazandırır

Zahmetsiz ve akıcı biçimde öğrenirsiniz.

Okuduğunuzu anlama yüzdenizi arttırırsınız.

Zamandan tasarruf etmiş olursunuz.

Özgüven kazanırsınız.

Okurken beyniniz daha iyi ilişki kurar.

Okurken beyniniz hayal kurmaz ve bütünü görür.

Okuma daha zevkli hale gelir.

Okuma alışkanlığını kazanmada büyük bir adım atmış olursunuz.

Sözcük haznenizi ve genel bilgi birikiminizi arttırmanıza yardımcı olur.

Kişisel ihtiyaçlarınıza bağlı olarak farklı avantajlar sağlar.

Hızlı Okuma Eğitmenliği Sertifika Eğitiminin Amacı

Hızlı Okuma Eğitmenliği Sertifika Eğitimin amacı, kişilere  anlayarak hızlı okuma ve öğrenme teknikleri  konusunda özel bilgi ve becerileri kazandırmak, kurumlarda iç eğitmen kadrosu yaratmak, mevcut durumda eğitmenlik yapan kişilerin bilgi ve beceri seviyelerini artırmaktır.

Hızlı Okuma Eğitmenliği Sertifikası Olan Bireylerin İstihdam Olanakları

Mesleğin yeterliliklerini kazanan bireyler;

Devlet ve Özel Okullarda

Eğitim ve Danışmanlık Merkezlerinde

Koçluk Merkezlerinde

Etüd Merkezlerinde

Halk Eğitim Merkezlerinde gerekli yeterlilikleri sağlayarak çalışabilirler.

Hızlı Okuma Eğitmenliği Sertifika Eğitiminin Türü

Hızlı Okuma Eğitmenliği Sertifika Eğitimi, Bir tür eğitmenlik sertifika programıdır. 

Hızlı Okuma Eğitmenliği Sertifika Eğitiminin  Süresi

Hızlı Okuma Eğitmenliği Sertifika Eğitimi süresi 40 saattir. 

Hızlı Okuma Eğitmenliği Sertifika Eğitimine Kimler Katılabilir

Anlayarak Hızlı Okuma Ve Öğrenme Teknikleri konusunda eğitmen olarak kendini geliştirmek, yeni bir mesleğe adım atmak isteyen herkes, okumaya ve öğrenmeye değer veren, okumanın öneminin farkında olan herkes uzmanlarımız tarafından yeterli bulunduğu takdir de programa katılabilir. 


Özel ders veren öğretmenler,

Yeni mezun öğretmenler,

Eğitim sektöründe çalışmak isteyenler,

Hızlı okuma eğitmenliği yapmak isteyenler,

Okuma hızını arttırmak isteyen herkes katılabilir,

Hızlı Okuma Eğitmenliği Sertifika Eğitiminin Süreci

1.Aşama: Farkındalık aşamasıdır. Mevcut durumu fark edip, öğreneceklerinizle tanıştığınız aşamadır.

2.Aşama:  Veri toplama aşamasıdır. Okunacak dokümanlar ve anlatılanlardan ihtiyaç duyulan verilerin toplandığı aşamadır. 

3.Aşama: Verilerin içselleştirilmesi aşamasıdır. Bu aşamada toplanan verilerin uygulamaya yetecek hale gelmesi için Advanced Trainerlar ile karşılıklı yaptıkları sorgulama aşamasıdır.  

4.Aşama: Yansıtma aşamasıdır. Advanced Trainerlar ile birlikte yapılan uygulama seanslarıdır. 

5.Aşama: Değerlendirme aşamasıdır. Advanced Trainerlar tarafından programın değerlendirmesi yapılarak yetkinlik için sertifika alabilmeye yeterliliği değerlendirilir. 

6.Aşama: Uygulama aşamasıdır. Bireysel çalışanlara vaka destek yardımı yapılır. 

7.Aşama; Tasarım aşamasıdır. Kurumsal çalışmalar yapacaklar için iş modeli tasarım ve desteği yapılır. 

8.Aşama: Çözüm ortaklığı aşamasıdır. EĞİTMEN mesleki faaliyetlerine başladıktan sonra üyelik sistemi sayesinde program tasarımı/ denetimi/ sertifika konularında sürekli çözüm ortaklığıdır.

Sertifika: Eğitim sonunda gerekli bilgiyi ölçme değerlendirmeleri yapıldıktan sonra sertifika almaya hak kazanan katılımcılarımıza MTI (Mind Training Institute) tarafından Uluslararası Hızlı Okuma Eğitmenliği Sertifikası verilecektir.

Hızlı Okuma Eğitmenliği Sertifika Program Yöneticileri


Saygın  Coaching & Consulting gerçek ve kalıcı değişimi hayatlarınıza taşımanıza yardımcı olmak ve NLP ismi verilen bu güçlü değişim ve gelişim teknolojisini sizlere kaliteli, etik ve uluslararası standartlarda ulaştırabilmek için kurulmuş bir koçluk ve danışmanlık şirketidir. Amerika’dan İngiltere’ye, Almanya’dan Avustralya’ya kadar uzanan NLP şirketlerinden oluşan uluslararası bir ağın parçasıdır. Aynı zamanda 5 kıtada 29 ülkede NLP eğitmenleri yetiştiren önde giden kurumlarla çalışılmaktadır.

Genç, dinamik, yenilikçi ve yaratıcı Saygın  Coaching & Consulting gerçek ve üyelerinin vizyonu, NLP’ nin fark yaratan yolculuğunda bireylerin beklentilerini karşılamak ve en üst düzeyde memnuniyetleri için hizmet sunmaktır.

Saygılı ve profesyonel olarak öğreten NLP profesyonelleri yetiştirmeyi amaçlar. Katılımcıların bedensel, zihinsel, sosyal ve ruhsal yönden analizi yapılarak ihtiyaçlarını saptayan profesyoneller yetiştirilir. Bu çalışmalar Kişisel ve Kurumsal  Gelişim Uzmanı / Yazar, Master Koç, Master Trainer/Uzman Psikolog Cemal KONDU genel direktörlüğünde yürütülmektedir. Ekipte, bireyin gerçek potansiyeliyle buluşmasında etkin rol oynayan performans ve zihinsel gelişim teknikleri konusunda uzmanlar da bulunmaktadır.

Bu Eğitimi Alabileceğiniz Şubelerimiz

Alsancak:
A:
Kıbrıs Şehitleri Cad.No:30 K:6 D:11 Alsancak / İZMİR
T:
+90(232) 422 59 54 - +90(535) 667 32 24
Karşıyaka:
A:
1732 Sokak No: 7 K:1 Karşıyaka / İZMİR
T:
+90(232) 369 50 81 - +90(532) 100 11 65
Antalya:
A:
Tekelioğlu Cad. No:41 K:3 D:8 Muratpaşa, ANTALYA
T:
+90(242) 323 73 15 - +90(505) 445 15 31
Denizli:
A:
Mehmetçik Mah. 2576 Sk. No:5 Kat :1 DENİZLİ
T:
+90(532) 100 11 65
Muğla:
A:
İsmet Çatak Cad. Özman İşhanı Kat:3 No:8 MUĞLA
T:
+90(252) 213 00 98 - +90(532) 100 11 65
slideshow1

Detaylı Bilgi İçin Formu Doldurun