• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Koçluk

Ülkemizde gün geçtikçe daha sık duyulmaya başlanan Koçluk kavramı kişinin performansını artırmayı amaçlayan bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Yöneticiliğin bir boyutu olarak kurum içinde kullanılabilen koçluk, aynı zamanda danışmanlar tarafından her kesime hitap eden bir hizmet olarak da sunulabiliyor. Pfizer, Unilever, American Express, Philips gibi dünya devlerinin yöneticileri Koçluk yöntemlerinden faydalanıyorlar.

Birçok şirket hızla değişen dünyamızda eğitimli iş gücünün geleneksel yöneticilik modeliyle idare edilemeyeceğinin bilincine varmış durumda. Bu da liderlik kavramı ile birlikte koçluk kavramını beraberinde getiriyor. Koçluk en kısa ve öz anlatımla ‘istenen performansa ulaşmak için koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisi’ olarak tanımlanabilir. Amacı danışanın kendi belirlediği hedefe, koçun desteğiyle ulaşması ve sorunlarının üstesinden tek başına gelmeyi öğrenmesidir. Koçluk Süreç boyunca danışan kendisini daha iyi tanır, potansiyelini keşfeder ve hatalarından ders alarak yetkinliklerini geliştirir.

Koçluk bu hizmeti alan danışanın, özel ve profesyonel yaşamda gelişiminin sağlanmasını hedefleyen ve tümüyle güven ve gizlilik esasına dayanan bir süreçtir. Koçluk uygulayan kurumlar ise çalışanlarının kişisel vizyonları ile organizasyon vizyonu arasındaki uyumu sağlar ve bireysel performansları artırarak kurumsal hedeflerine kolaylıkla ulaşırlar.

Yaşam koçluğu, aile koçluğu, öğrenci koçluğu, kariyer koçluğu, yönetici koçluğu performans koçluğu gibi amacına uygun olarak çok çeşitli türüne rastlayabileceğimiz Koçluk, kurumlar ve kurumlardaki departmanlar, gruplar ve yöneticiler için her danışana özel tasarlanan, gizlilik ve etik prensiplere bağlı kalarak çalışılan liderlik, performans ve kişisel gelişim aracıdır ve şirketler için kaçınılmaz bir strateji ve taktik durumundadır.

Koçluk,  iş dünyasında önemli bir gelişim modeli olarak kullanılan koçluk incelenmektedir. Öncelikle koçluğun farklı tanımları yapılarak, diğer gelişim ve danışmanlık modellerinden farkı ortaya konulacaktır.

Koçluk, yapacak kişilerde ne gibi yetkinlikler olması gerektiğinin tartışıldığı sonraki bölümde hem koçların kendilerini değerlendirmeleri hem de danışanların koçlarında ne gibi nitelikler araması gerektiği yönünde ipuçları yer alacaktır. Ardından, “Etkin bir koçluk ilişkisi nasıl kurulmalıdır, süreç nasıl uygulanmalıdır?” sorularına yanıt aranacak, koçluk modelinin başarıyla uygulandığı işletmelerden örnekler verilecektir. Koç danışanı ilişkilerinde amaçların kişi, kurum, ihtiyaç vs. nedeniyle farklı olmasından dolayı karşılaşılabilecek çeşitli Koçluk, türlerinin incelendiği bölümde, üst yönetim koçluğu, performans koçluğu, kariyer koçluğu, mentorluk, girişimcilik koçluğu, aile koçluğu ve yaşam koçluğu ele alınacaktır. Daha sonra, koçluk uygulamalarının işletmelere katkıları üzerinde durulacaktır. Son olarak, Koçluk  modelinin sınırlılıkları ve eleştirilen yönleri incelenecek, koçluğa alternatif olarak gösterilen “bütünsel kişisel gelişim” kısaca tanıtılacaktır.

Aşağıda bulunan eğitimlerimiz ile ilgili detaylı bilgiyi aşağıdaki linklerden veya şubelerimizden alabilirsiniz.

Öğrenci Koçluğu Eğitimi

Yaşam Koçluğu Eğitimi

Aile Koçluğu Eğitimi

Certified Coach

Master Certified Coach

Professional Certified Coach

İlişki Koçluğu Eğitimi

Kariyer Koçluğu Eğitimi

Satış Koçluğu Eğitimi


İzmir Koçluk Eğitimleri için 0(232) 422 59 54 yada 0(535) 667 32 24 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilirsiniz.

Antalya Koçluk Eğitimleri için 0(242) 323 73 15 yada 0(505) 445 15 31 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilirsiniz.

Muğla Koçluk Eğitimleri için 0(252) 213 00 98 yada 0(532) 100 11 65 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilirsiniz.

Denizli Koçluk Eğitimleri için 0(258) 213 0 999 yada   0(532) 100 11 65 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilirsiniz.


slideshow1