• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Öğrenci Koçluğu Sertifika Programı

Öğrenci Koçluğu Sertifika Programın Kapsamı

Öğrenci koçluğu; okul başarısı, sınav başarısı gibi çok sayıda hedefi aynı anda gerçekleştirmesi beklenen öğrencilerin kafalarındaki her türlü soruya doğru cevapları bulabilecekleri; bu zorlu maratonda motivasyon, içsel iletişim ve daha iyi konsantre olabilmenin kendilerine katacağı gücün farkına varabilecekleri; güçlü oldukları yönleri keşfederek öğrenme süreci içerisinde karşılaştıkları engelleri kolaylıkla aşabilecekleri;  kişisel hedeflerine odaklı bir şekilde çalışmayı öğrenerek, bütünsel teknikler yoluyla hayatlarında çok büyük bir aşama kaydedebilecekleri bir çalışma olarak ifade edilebilir. Sizler için özel olarak hazırladığımız Öğrenci koçluğu Sertifika Programı’nın kapsamı, öğrencilere ihtiyaç duydukları her alanda profesyonel olarak destek olabilecek Öğrenci Koçu’nun bütünsel Koçluk teknikleri ile donatılmasını ve bu teknikler sayesinde öğrencileri en iyi ve en doğru şekilde anlayabilecek ve öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmeleri sürecinde profesyonel olarak destek olabilecek iyi bir rehber olabilmelerini sağlayabilmektir.    

Öğrenci Koçluğu Sertifika Programını Nasıl Öğreneceksiniz

• İlk olarak kişisel misyon ve vizyonunuzu belirleyerek;

Öğrenci Koçluğu çalışmalarının başarıyla sonuçlanabilmesi için gerekli olan tekniklerin öneminin farkına vararak;

Öğrenci Koçluğu alanında başarıya ulaşmış olan insanların kullandıkları stratejileri modellemeyi öğrenerek;

Karar alma süreçlerinde yaşanılan sorunlar, mutsuz ve umutsuz tavır ve düşünceler ile çalışamamak gibi olumsuz ve istenmeyen durumlardan kurtulmayı öğrenerek;

• Bir Öğrenci Koçu olarak öğrencilerin sıklıkla yaşadığı Dikkat eksikliği sorununu ortadan kaldırma konusunda yarar sağlayabilecek stratejiler üzerinde yoğun bir şekilde çalışarak;

Zamanı daha etkin bir şekilde kullanmayı öğrenerek;

Karar alma süreçlerini daha doğru ve hızlı bir hale getirerek;

Alternatif ve farklı düşünme modellerini öğrenerek ve kendi hayatına uygulayarak;

Öğrenci Koçu olarak beynini daha etkin ve verimli kullanma tekniklerini öğrenerek;

Öğrenci Koçluğu Seanslarında kullanılabilecek gevşeme ve rahatlama egzersizlerinin öğrenilmesi ve uygulanması ile;

Konsantrasyon gücünü sürekli olarak arttırarak öğreneceksiniz.

Öğrenci Koçluğu Sertifika Programı Neler Kazandırır

Öğrenciye çalışma isteği, başarıya yönelik hırs ve kararlılık gibi verimli olacak bakış açıları kazandırma;

Öğrenciye şimdikinden daha etkin ve verimli seviyede ders çalışma tekniklerini aktarabilme;

Öğrencinin ihtiyaç duyacağı dikkat ve konsantrasyon seviyesini üst seviyeye çıkartma;

Öğrencinin başarı ve hedefe odaklamasını sağlama;

Öğrencilere içerisinde oldukları bu zorlu maratonda doğru, çabuk ve güvenli yönde kararlar aldırma;

Öğrenciyi çok daha etkili ve verimli bir şekilde çalıştırma;

Derslerde ve sınavlarda zamanı etkin olarak kullandırma;

Öğrencinin iç disiplini ve motivasyonunu yükseltme;

Öğrencinin alternatif düşünme yöntemlerini öğrenmesini sağlama;

Öğrenciyi, ihtiyaç duyduğu konularda, uygulamalar yoluyla olumsuz ve öğrenciye yarar sağlamayan durumlardan kurtarma;

Öğrenciye daha etkin bir şekilde öğrenmeyi öğretme;

Öğrencinin kendisiyle ve çevresiyle sihirli iletişim kurmasına yönelik teknikleri öğretme;

Öğrenciye ve aile için bu süreçte gerek duyabilecekleri ihtiyaçların doğru bir şekilde analizini yapabilme;

Öğrenci Koçu olarak, öğrencilerin sergiledikleri her türlü davranışı profesyonel bir gözle okuyabilme;

Öğrencinin sahip olduğu duygusal alt yapının kaynaklarının neler olduğunu meydana çıkarma;

Bireysel hedeflere daha kolay bir şekilde ulaşmayı sağlayacak gerekli değişimleri öğrencinin doğru bir şekilde ve zorlanmadan hayata geçirebilmesi amacıyla gerekli olan yönlendirmeleri yapabilme;

Öğrencinin öğrenme ile ilgili kullandığı stratejilerini doğru bir şekilde meydana çıkarma ve bu stratejileri öğrencinin eğitim ile ilgili bütün süreçlerine profesyonel bir şekilde uyarlama;

Öğrencinin geçmişten bu güne sürekli olarak sergilediği ve ona yarar sağlamayan davranış ve istenmeyen alışkanlıklarından kurtulması konusunda faydalı olabilme;

• Sadece Öğrenciye Koçluk yapmanın yanında öğrencide arzu edilen pozitif sonuçların elde edilebilmesi amacıyla öğrencinin ailesine de koçluk ve danışmanlık hizmeti verebilme;

Öğrenci Koçluğu yapılan öğrencinin ailesini nasıl, ne zaman ve ne şekilde yönlendirebileceğini belirleyebilme;

Öğrencinin sergilediği gelişimi ve kazandırılan farkındalıkları ihtiyaç halinde aileye ve okula raporlama konusunda gerekli olan becerileri kazanacaklar.

Öğrenci Koçluğu Sertifika Programının Amacı

Programın amacı; öğrenci koçlarının öğrencinin bireysel hedeflerine en kolay yoldan ulaşabilmesinin pratik bir takım çözüm yollarını doğru bir şekilde öğretebilmesi; öğrenciyi eskisinden çok daha etkin bir öğrenici olarak yeniden biçimlendirebilmesi;  Öğrencinin sınavlara stres yaşamadan girebilmesini sağlayabilmesi; öğrencinin yoğun bir tempo içerisinde olduğu okul hayatı ve sosyal yaşamı arasında bulunan dengeyi en iyi şekilde kurabilmesi konusunda yardımcı olması; öğrencinin bireysel potansiyelinin farkına varmasını ve zihinsel performansını mükemmel seviyelere taşıyabilmesini sağlayabilmektir.

Öğrenci Koçluğu Sertifika Programının Türü

Bir tür koçluk sertifika programıdır. 

Öğrenci Koçluğu Sertifika Programının Süresi

Program süresi 70 saattir. 

Öğrenci Koçluğu Sertifika Programına Kimler Katılabilir

Öğrencilerle ihtiyaç duydukları konularda çalışabileceğini düşünen; sürekli olarak öğrenmeye açık; gelişmeyi ve değişmeyi hayatı içerisinde bir öncelik olarak kabul edebilen; öğrendiklerini doğru bir şekilde uygulayabilen herkes Öğrenci Koçluğu Sertifika Programı'na katılabilir. Farklı alanlarda çalışmalarını sürdüren iş adamları; öğretmenler ve öğretmen adayları; ebeveynler; rehberlik ve psikolojik danışmanlık uzmanları; ev hanımları; herhangi bir sektörden emekli olmuş olanlar; yaşı, kariyeri veya öğrenim durumu hangi düzeyde olursa olsun, istekli olan ve Öğrenci Koçluğu yapabileceğini düşünen ve uzmanlarımız tarafından yeterlilik konusunda yapılacak olan değerlendirmede onay alan her birey Öğrenci Koçluğu Sertifika Programı'na katılabilir. 

Öğrenci Koçluğu Sertifika Programının Süreci

1.Aşama: Farkındalık aşamasıdır. Mevcut durumu fark edip, öğreneceklerinizle tanıştığınız aşamadır.

2.Aşama:  Veri toplama aşamasıdır. Okunacak dokümanlar ve anlatılanlardan ihtiyaç duyulan verilerin toplandığı aşamadır. 

3.Aşama: Verilerin içselleştirilmesi aşamasıdır. Bu aşamada toplanan verilerin uygulamaya yetecek hale gelmesi için Advanced Master Koçlar ile karşılıklı yaptıkları sorgulama aşamasıdır.  

4.Aşama: Yansıtma aşamasıdır. Advanced Master Koçlar ile birlikte yapılan uygulama seanslarıdır. 

5.Aşama: Değerlendirme aşamasıdır. Advanced Master Koçlar tarafından programın değerlendirmesi yapılarak yetkinlik için sertifika alabilmeye yeterliliği değerlendirilir. 

6.Aşama: Uygulama aşamasıdır. Bireysel çalışanlara vaka destek yardımı yapılır. 

7.Aşama; Tasarım aşamasıdır. Kurumsal çalışmalar yapacaklar için iş modeli tasarım ve desteği yapılır. 

8.Aşama: Çözüm ortaklığı aşamasıdır. Koç mesleki faaliyetlerine başladıktan sonra üyelik sistemi sayesinde program tasarımı/ denetimi/ sertifika konularında sürekli çözüm ortaklığıdır. 

Sertifika: Eğitim sonunda gerekli bilgiyi ölçme değerlendirmeleri yapıldıktan sonra sertifika almaya hak kazanan katılımcılarımıza MTI (Mind Training Institute) tarafından Uluslararası Öğrenci Koçluğu (Mentörlüğü) Sertifikası verilecektir.

Öğrenci Koçluğu Sertifika Program Yöneticileri

Saygın  Coaching & Consulting bünyesindeki Öğrenci  Koçları, öğrencilik hayatının nasıl daha etkin ve etkileşimli olabileceği sorusundan yola çıkarak, yepyeni bir yöntemle Türk eğitim dünyasında bütünsel yaklaşım danışmanlığını uygulamaktadır.

Saygın  Coaching & Consulting tarafından eğitim dünyasının en önemli aktörlerinden olan "öğrencileri" daha profesyonel hale getirmeyi hedefleyen bir proje geliştirildi. Bireyin bedensel, zihinsel, sosyal ve ruhsal yönden analizi yapılarak ihtiyaçlarını saptayan koçlar yetiştirilir. Bu çalışmalar Kişisel ve Kurumsal Gelişim Uzmanı / Yazar, Master Koç, Master Trainer/Uzman Psikolog - Cemal KONDU tarafından yürütülmektedir. Ekipte, bireyin gerçek potansiyeliyle buluşmasında etkin rol oynayan performans ve zihinsel gelişim teknikleri konusunda uzmanlar da bulunmaktadır.

Bu Eğitimi Alabileceğiniz Şubelerimiz

Alsancak:
A:
Kıbrıs Şehitleri Cad.No:30 K:6 D:11 Alsancak / İZMİR
T:
+90(232) 422 59 54 - +90(535) 667 32 24
Karşıyaka:
A:
1732 Sokak No: 7 K:1 Karşıyaka / İZMİR
T:
+90(232) 369 50 81 - +90(532) 100 11 65
Antalya:
A:
Tekelioğlu Cad. No:41 K:3 D:8 Muratpaşa, ANTALYA
T:
+90(242) 323 73 15 - +90(505) 445 15 31
Denizli:
A:
Mehmetçik Mah. 2576 Sk. No:5 Kat :1 DENİZLİ
T:
+90(532) 100 11 65
Muğla:
A:
İsmet Çatak Cad. Özman İşhanı Kat:3 No:8 MUĞLA
T:
+90(252) 213 00 98 - +90(532) 100 11 65
slideshow1

Detaylı Bilgi İçin Formu Doldurun