• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Yönetici Koçluğu Sertifika Eğitimi

Günümüzde özellikle büyük ölçekli şirketler, yönetici ve yönetim becerilerini geliştirme programlarında, başarı planlamalarında, kariyer danışmanlığı konularında, Yönetici Koçlarından giderek daha fazla yararlanmaktadır. Çünkü bireysel çalışma ve başarı, yerini güçlü ve verimli çalışabilen takımlara bırakmaktadır. Takım lideri olarak Yöneticinin de takımın nabzını iyi tutabilmek için birtakım becerilere gereksinimi vardır. Kurumların başarıları artık takımlarının başarıları ile ölçülmektedir. Takım başarısı dendiğinde, bireylerin potansiyelinin çok üstünde olan takım potansiyelini harekete geçirerek sinerjik, etkili ve verimli çalışan; yaratıcı süreç ve çözümler üreten; uyumu koruyabilen, dinamik ve sistematik yapıların sonuçlarından söz edilmektedir.

Yönetici Koçluğu Sertifika Eğitimi ile yöneticilerin liderlik yeteneklerini geliştirme becerisi edinmenin yanı sıra; takımları bir hedefe doğru motivasyonla harekete geçirme ve o hedefe ulaşmalarını sağlama sanatını öğrenerek, takım üyelerinin liderlik yeteneklerini geliştirme becerisine sahip olacaksınız.

Yönetici koçu olmak hangi sorumlulukları beraberinde getirir? Bir yönetici koçu olarak hangi konulara hakim olmalısınız? Bir yöneticiye koçluk hizmeti sunarken nelere dikkat etmelisiniz? Sizi “yönetici koçu” yapacak unsurlar nelerdir?

Yönetici Koçluğu; yöneticinin, ekibinin ve yönettiği işletmenin performansını arttırmaya destek olur.

Yöneticiler, ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilerin farkına vararak kendi gelişimlerine, işletme ve çalışanların
performansının artmasına katkıda bulunurlar.

Yönetici koçluğu hizmeti verirken yöneticilerin içinde bulundukları durumu iyi anlamalısınız. Yönetici Koçluğu Sertifika Eğitiminde, koçluk ve yöneticiliğe geniş bir pencereden bakma fırsatı yakalayacaksınız. 


Yönetici Koçluğu Eğitimi

  
İş hayatında teknik olarak başarılı olmuş çalışanları kurumda tutabilmek için verilen terfiler sonucu, aslında işi bilen, ama etkin insan yönetmek konusunda birikimi ve becerileri gelişmemiş yöneticiler yaratılmaktadır. Bunun sonucu olarak mutsuz olan çalışanların sayısı artmakta ve bu bir kısır döngü halini almaktadır. Durumun bilincine varan yöneticiler, nereden ve nasıl başlayacağı konusunda bilinçli olmadığı için tıkanır. Bu durumlarda, her seviyedeki yöneticinin faydalanabileceği koçluk hizmeti hem yöneticinin işini kolaylaştırır, hem de kurumun performansını artırır. Yönetici hem kendisinin hem de ekibinin performansını artırmak için gerekli olan becerileri edinir, gelişir ve kendini daha iyi tanır. Koçun dışarıdan sağladığı yeni bakış açısı ve nesnel görüşlerinden istifade eder.
  
Yönetici Koçluğu, nitelikli bir koçun bir örgüt lideri ile bir dizi dinamik ve güvenilir oturumda, artan yönetsel performans sağlamaya yönelik açık hedefler belirleyip bunlara ulaşmak için birlikte çalıştığı koçluk türüdür. Yönetici ile koç arasındaki ilişki, diğer profesyonel ilişki türlerinden farklıdır. Örneğin, üst yönetim koçu, uygulama ve çıktıları değerlendirmekle, bir danışmandan daha çok daha çok ilgilenir. Koç, bir otorite figürü değildir. Yönetici ve koç arasındaki ilişki bir işbirliğidir.
     
Yönetici koçluğu'nun amacı gerek bilgi gerekse tecrübe açısından kuvvetli bir durumda olan şirket yöneticileri için standart gelişim yöntemlerinden farklı, kendilerine özel hazırlanmış bir gelişim aracı temin edebilmektedir. Mevcut bilgisini hayata geçirme oranını artırarak (knowing–doing gap), liderlik kimliğini daha sık kullanmasını sağlayarak, varsa zorlu süreçlerdeki (kariyer planı, yeni sorumluluklar ve ekip üstlenme, geri bildirim verme, işe alma, yeniden yapılanma süreçlerine bağlı değişiklikler vb.) karar mekanizmalarına destek olarak yöneticinin farkındalığının ve şirket başarısına bireysel katkısının artması, çalışmanın odak noktasıdır. Ayrıca, günlük sorunların daha kolay üstesinden gelerek mevcut konumlarında daha başarılı olmaları, geleceğe, kariyer hedeflerine daha fazla odaklanabilmeleri, özel hayatlarına ve kendilerine daha fazla zaman ayırabilmeleri, profesyonel, özel ve sosyal hayatlarında daha fazla tatmin olmaları üzerinde çalışılması da çalışmanın önemli bir katkısıdır.

"Yönetici Koçluğu Sertifika Eğitimi ile Kurumsal Koçluk alanlarında profesyonel olarak çalışabilir ve bu alanda gereken yetkinliklere kavuşabilirsiniz. "

Yönetici Koçluğu Sertifika Eğitimini Nasıl Öğreneceksiniz

Artık, çalışanları yönetmekten çok onlara liderlik etmek ve hedefe yürümek daha büyük önem taşıyor. Yönetici Koçluğu eğitimi liderlikten yüksek performansa, stratejik adımlarından hedefe ulaşmaya kadar yöneticilerin ihtiyacı olan her türlü deneyimi katılımcılarına sunuyor.


Yönetici Koçluğu Sertifika Eğitiminin Amacı

Yönetici Koçluğu Sertifika Eğitiminin amacı;  Günümüzün rekabet ortamında özgün çözümler üretecek, modeller geliştirecek ve uygulayacak yönetici kadrosunu yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Uygulamalı eğitim ortamında, iş dünyasında yeni sentezler, çözümler üretmek için gereksinim duyulan yaklaşımları bulabileceğiniz Yönetici Koçluğu Sertifika Eğitimi, katılımcılara bütünü görmeyi sağlayacak perspektifi kazandıracaktır. 

       
        * Yöneticilere koçluk yapabileceksiniz.


       
* Yönetim tarzlarına ve liderliğe farklı açılardan bakabileceksiniz.


       
* Etkili bir lider olabilmenin yollarını bileceksiniz.


       
* Çalışan performansını etkin bir şekilde yönetmeyi öğreneceksiniz.


       
* Çalışanların gerçek potansiyelini açığa çıkarabilecek, başarıyı ölçümleyebileceksiniz.


       
* Şirketin verimliliğini artırabileceksiniz.


       
* Stratejik iş adımlarının nasıl planlayabileceğinizi öğreneceksiniz.


      
  * Hedefleri net bir şekilde belirleyebilecek ve dosdoğru hedefe nasıl yürünebileceğini öğreneceksiniz.

      
  * Planlama yeteneğiniz gelişecek.


Yönetici Koçluğu Sertifika Eğitiminin Türü


Yönetici Koçluğu Sertifika Eğitimi ; Bir tür koçluk sertifika programıdır.


Yönetici Koçluğu Sertifika Eğitiminin  Süresi


Yönetici Koçluğu Sertifika Eğitimin süresi 70 saattir.


Yönetici Koçluğu Sertifika Eğitiminine Kimler Katılabilir


      Yönetim Koçluğunu meslek edinmek isteyenler


      * Mevcut mesleklerinin yanında koçluğu profesyonel olarak yapmak isteyenler,


      * Profesyonel İş yaşamında koçluk yaklaşımlarını kullanmak isteyen profesyoneller,


      * İş yaşamında kendini geliştirmek isteyenler,


      * Özel yaşamında daha etkin ve başarılı olmayı amaçlayanlar,


      * Hayatlarında kendisini gerçekleştirmek için itici bir güce ihtiyaç duyanlar,


      * Hayalleri ve hedefleri olanlar,


      * Bireylerle iletişimini güçlendirmek isteyenler,


      * Eğitimciler, özel eğitmenler,


      * Ekip verimliliğini ve etkinliğini artırmak isteyen CEO, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Yöneticiler, Koçluk becerilerini öğrenmek ve işletme ortamında kullanmak isteyenler


      * Kişisel gelişim konusunda farklılaşmak isteyen ve programa ilgi duyan herkes katılabilir.


      * Hayatını daha verimli ve keyifle yaşamak isteyen herkes Yönetim Koçluğu Eğitimine katılabilir.

       

Yönetici Koçluğu Sertifika Eğitiminin Süreci


1.Aşama: Farkındalık aşamasıdır. Mevcut durumu fark edip, öğreneceklerinizle tanıştığınız aşamadır.


2.Aşama:  Veri toplama aşamasıdır. Okunacak dokümanlar ve anlatılanlardan ihtiyaç duyulan
verilerin toplandığı aşamadır.3.Aşama: Verilerin içselleştirilmesi aşamasıdır. Bu aşamada toplanan verilerin uygulamaya yetecek hale gelmesi için Advanced Master koçlar ile karşılıklı yaptıkları sorgulama aşamasıdır. 


4.Aşama: Yansıtma aşamasıdır. Advanced Master koçlar ile birlikte yapılan uygulama seanslarıdır.


5.Aşama: Değerlendirme aşamasıdır. Advanced Master koçlar tarafından programın değerlendirmesi yapılarak yetkinlik için sertifika alabilmeye yeterliliği değerlendirilir.


6.Aşama: Uygulama aşamasıdır. Bireysel çalışanlara vaka destek yardımı yapılır.


7.Aşama; Tasarım aşamasıdır. Kurumsal çalışmalar yapacaklar için iş modeli tasarım ve desteği yapılır.


8.Aşama: Çözüm ortaklığı aşamasıdır. Koç mesleki faaliyetlerine başladıktan sonra üyelik sistemi sayesinde program tasarımı/ denetimi/ sertifika konularında sürekli çözüm ortaklığıdır.


Yönetici Koçluğu Sertifika Eğitiminin Yöneticileri


Saygın  Coaching & Consulting bünyesindeki Yönetici Koçları, hayatının nasıl daha etkin ve etkileşimli olabileceği sorusundan yola çıkarak, yepyeni bir yöntemle Türk eğitim dünyasında bütünsel yaklaşım danışmanlığını uygulamaktadır.


Saygın  Coaching & Consulting tarafından iş dünyasının en önemli aktörlerinden olan "yöneticiler" daha profesyonel hale getirmeyi hedefleyen bir proje geliştirildi. Bireyin bedensel, zihinsel, sosyal ve ruhsal yönden analizi yapılarak ihtiyaçlarını saptayan koçlar yetiştirilir. Bu çalışmalar Kişisel ve Kurumsal Gelişim Uzmanı / Yazar, Master Koç, Master Trainer/Uzman Psikolog - Cemal KONDU genel direktörlüğünde yürütülmektedir. Ekipte, bireyin gerçek potansiyeliyle buluşmasında etkin rol oynayan performans ve zihinsel gelişim teknikleri konusunda uzmanlar da bulunmaktadır.

Bu Eğitimi Alabileceğiniz Şubelerimiz

Alsancak:
A:
Kıbrıs Şehitleri Cad.No:30 K:6 D:11 Alsancak / İZMİR
T:
+90(232) 422 59 54 - +90(535) 667 32 24
Karşıyaka:
A:
1732 Sokak No: 7 K:1 Karşıyaka / İZMİR
T:
+90(232) 369 50 81 - +90(532) 100 11 65
Antalya:
A:
Tekelioğlu Cad. No:41 K:3 D:8 Muratpaşa, ANTALYA
T:
+90(242) 323 73 15 - +90(505) 445 15 31
Denizli:
A:
Mehmetçik Mah. 2576 Sk. No:5 Kat :1 DENİZLİ
T:
+90(532) 100 11 65
Muğla:
A:
İsmet Çatak Cad. Özman İşhanı Kat:3 No:8 MUĞLA
T:
+90(252) 213 00 98 - +90(532) 100 11 65
slideshow1

Detaylı Bilgi İçin Formu Doldurun