• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

NLP Master Practitioner Sertifika Eğitimi

NLP, hayatımız içerisinde ve genelde bilinçdışı düzeyde üzerinde çok fazla düşünmeden, neredeyse otomatik olarak gerçekleştirdiğimiz algılama, düşünme ve davranış ile ilgili her türlü süreci, bilinçli bir duruma getirme ve performans geliştirme konularında yapılan detaylı araştırmaların bir sonucu olarak, beynin işleyiş süreçleri ile ilgili, yetmişli yıllarda doğru Amerika’da geliştirilmiş olan mükemmel bir model ve metodoloji olarak tanımlanabilir.

NLP gelişim sürecine bakacak olursak, Dilbilimci Prof. John Grinder ve Matematikci Dr. Richard Bandler’in yoğun çalışmaları sonucu olağan üstü başarılar sergileyen terapi uzmanlarının davranışlarının titizlikle analiz edilmesi ve yorumlanması ile bir sistem ve model halini alan NLP teknikleri, Psikoloji, Sibernetik, Nöroloji, Filoloji gibi çok sayıda bilimin ışığında geliştirilmiş ve günümüze gelindiğinde sadece terapi alanını ile sınırlı kalmanın tamamen dışında, yönetim alanında, eğitim alanında, sağlıkta, aile ve aile içi iletişimin geliştirilmesinde, satış teknikleri ve spor bilimleri içerisinde de oldukça etkin ve başarılı bir biçimde kullanım alanı bulmaktadır.

Bireysel yetenek ve becerilerin profesyonel bir şekilde ortaya çıkarılması ve bunların pekiştirilmesi amacıyla aktif olarak kullanılan NLP, bireylerin duygu, düşünce ve davranış kalıplarını öncekinden çok daha bilinçli bir duruma getirip hedefe odaklı, olumlu yönde ve yapıcı bir şekilde geliştirme gibi konularda etkin bir şekilde kullanılan bir takım yöntemleri içerisinde barındırır.

NLP’nin temelini, kişilerin çevrelerini ne şekilde algılayıp bunlara nasıl tepkiler verdikleri, ne şekillerde iletişim kurdukları ve insanların sergiledikleri davranış kalıpları hakkında yapılan detaylı araştırmalar oluşturur.

NLP de yoğun bir şekilde kullanılan bu ve benzeri araştırmalar ilk olarak kendi alanları içerisinde son derece yüksek başarılar sergileyen insanların başarıya giden yolda izledikleri stratejiler üzerinde yoğunlaştırılmıştır. NLP de “Modelleme” (Modelling) adı verilen bu yöntem, günümüzdeki hızlı ve etkin öğrenme “Accelerated Learning” in çok önemli bir parçası durumundadır.

NLP ile ilgili yapılan araştırmaların doğal bir sonucu olarak bir araya getirilen ve geliştirilen bu bilgi, teknik ve yöntemler, kişiler arasında bulunan her türlü iletişimi pekiştirme üzerine kullanıldığı gibi, hedef belirleme, hedefi gerçekleştirme ve çözüm üretme süreçleri içerisinde de uzun yıllardır çok başarılı bir biçimde kullanılmaktadır.

NLP = Neuro Linguistic Programming

Neuro ile; insanların sahip oldukları 5 duyu ve söz konusu bu duyuların yönetildiği beyin ve sinir sistemi vurgulanır.

Linguistic ile; hayat içerisinde yaşadığımız kişisel deneyimlerin dil aracılığıyla kodlanması, dilin deneyim kazanma ve kişisel değişim süreçleri üzerinde olan etkisi vurgulanır.

Programming ile; gerçekleştirilmek istenen bir takım değişiklikleri gerçekleştirmek amacıyla, duygu, düşünce ve davranışlarımızda, bilinçli ya da bilinçdışı zihin aracılığıyla gerçekleştirilen yeniden düzenleme biçimi vurgulanmaktadır.

NLP Master Practitioner Sertifika Eğitimin Kapsamı

NLP Master Practitioner Sertifika Eğitimi; NLP pratisyen olarak elde ettiğiniz bütün becerileri ustalık ve zerafetle bir araya getirme, yani bütünleştirme seviyesidir. NLP Master Practitioner Sertifika Eğitimi; sizi NLP ile ilgili konularda en üst düzeyde içselleştirir, NLP serüveniniz boyunca öğrenmiş olduğunuz her şeyi aktif bir şekilde uygular ve adapte edebilir hale getirir. NLP Master Practitioner Eğitiminden sonra yaptığınız her modelleme çok daha sonuç odaklı olur ve bu da başarıyı berberinde getirir. Kısacası; NLP Master Practitioner Eğitimi ile çıraklık seviyesinden kalfalığa geçiş yapmış olursunuz.

NLP Master Practitioner Sertifika Eğitimini Nasıl Öğreneceksiniz

NLP Master Practitioner Sertifika Eğitimi gerek NLP ile ilgili uzmanlık alanınızı geliştirmeniz konusunda, gerekse katılımcıların NLP tekniklerini kendi özel ya da iş hayatları içerisine uyarlama sürecinde öğrenilen yeni teknik ve bilgilerin kişin hayatına entegre edilmesi ile,

NLP Master Practitioner Sertifika Eğitimi sonrasında katılımcının eğitim süresince edindiği teorik ve pratik anlamda yeterlilik seviyesinin test edilmesi ile,

• Yetersiz olarak görülen alanlar üzerindeki boşlukların tamamen doldurulmasıyla,

• Bireyin mevcut durumunu çok daha etkin ve verimli bir seviyeye taşıyarak,

NLP Tekniklerinde kullanılan farklı uygulamaları öğrenerek,

NLP Uygulamaları yaparken pratisyen seviyesinden ne kadar farklı bir seviyede olduğunuzu deneyimleyerek,

• İstemediğiniz ve size yarar sağlamayan davranışlardan kalıcı bir şekilde kurtularak,

• Diğer insanları yönlendirme becerinizi çok daha üst seviyelere taşıyarak,

• İnsanlara ideal performanslarına nasıl ulaşabilecekleri ile ilgili teknikleri öğretebilmeyi öğrenerek,

NLP Master Practitioner Eğitimini tamamlayıp sertifika almaya hak kazanabilmek için katılımcılar, NLP Master Practitioner Eğitimi'nin sonunda, daha önce eğitmenleriyle ortak bir şekilde kararlaştırdıkları bir konu üzerinde, bir NLP Master Practitioner bitirme sunumu hazırlayarak öğreneceksiniz.

NLP Master Practitioner Sertifika Eğitimi Neler Kazandırır

• Kişisel temsil sistemleri konusunda, algılama filtreleri ve bunların işlevleri hakkında ve ileri dil kavramları kullanımında üst düzeyde gelişim sağlarsınız.

• içerisinde bulunulan bağlama göre ihtiyaç olduğunda içerik ve süreç arasında ileri gitme ve geri dönebilme potansiyelinizi oldukça geliştirirsiniz.

• Kazanacağınız çoklu takip becerisi ile birlikte zihin, duygu ve fiziksel sistem tercihine bağlı olarak verimli olan durumları sürdürebilme ve daha ileriye taşıyabilme yeteneği kazanırsınız.

• Kendi hayatında ve diğer insanlar üzerinde ekolojik anlamda değişim yakalayabilmek amacıyla ekolojik bir çerçeveden yola çıkabilme ve bunu felsefe haline getirebilme yeteneği kazanırsınız.

• Kişisel müdahale becerinizi arttırarak, NLP’nin ortaya koyduğu varsayımları kendi benliğinizle bütünleştirirsiniz.

NLP Master Practitioner Sertifika Eğitiminin Amacı

NLP Master Practitioner Sertifika Eğitimi'nin temel amacı, şu ana kadar öğrenmiş olduğunuz temel (Pratisyen) NLP bilgi ve tekniklerinin, NLP Master Eğitimi’ne katılan katılımcılar tarafından iyice özümsenerek, bu temel NLP bilgisinin üzerine NLP Master Eğitimi ile yeni öğrenilen teknikler ile katılımcıların NLP bilgisini ve teknolojini geliştirmektir.

NLP Master Practitioner Sertifika Eğitiminin Türü

NLP Master Practitioner Sertifika Eğitimi; Bir tür NLP sertifika programıdır.

NLP Master Practitioner Sertifika Eğitiminin Süresi

NLP Master Practitioner Sertifika Eğitimi'nin süresi 90 saattir.

NLP Master Practitioner Sertifika Eğitimine Kimler Katılabilir

NLP Practitioner Sertifika Eğitimi almış, NLP Pratisyen becerilerini uygulayabilecek uzmanlığı ve aynı anda birkaç kalıbı kullanabilme yeteneği sergileyen, uzmanlarımız tarafından değerlendirme sonucunda yeterli bulunan her pratisyen, bu eğitime katılabilir. Değerlendirme her pratisyen ile yüz yüze görüşülerek yapılır.

NLP Master Practitioner Sertifika Eğitiminin Süreci

1.Aşama: Farkındalık aşamasıdır. Mevcut durumu fark edip, öğreneceklerinizle tanıştığınız aşamadır.

2.Aşama:  Veri toplama aşamasıdır. Okunacak dokümanlar ve anlatılanlardan ihtiyaç duyulan verilerin toplandığı aşamadır.

3.Aşama: Verilerin içselleştirilmesi aşamasıdır. Bu aşamada toplanan verilerin uygulamaya yetecek hale gelmesi için NLP Trainerlar ile karşılıklı yaptıkları sorgulama aşamasıdır. 

4.Aşama: Yansıtma aşamasıdır. NLP Trainerlar ile birlikte yapılan uygulama seanslarıdır.

5.Aşama: Bitirme sunum aşamasıdır. Bu aşamada master practitioner adayı tarafından, NLP Trainerla birlikte önceden belirledikleri bir konu hakkında araştırma ve sunum çalışması yapılır.

6.Aşama: Değerlendirme aşamasıdır. NLP Trainerlar tarafından programın değerlendirmesi yapılarak yetkinlik için sertifika alabilmeye yeterliliği değerlendirilir.

7.Aşama: Uygulama aşamasıdır. Bireysel çalışanlara vaka destek yardımı yapılır.

8.Aşama; Tasarım aşamasıdır. Kurumsal çalışmalar yapacaklar için iş modeli tasarım ve desteği yapılır.

9.Aşama: Çözüm ortaklığı aşamasıdır. NLP master mesleki faaliyetlerine başladıktan sonra üyelik sistemi sayesinde program tasarımı/ denetimi/ sertifika konularında sürekli çözüm ortaklığıdır.

Sertifika: Eğitim sonunda gerekli bilgiyi ölçme değerlendirmeleri yapıldıktan sonra sertifika almaya hak kazanan katılımcılarımıza MTI (Mind Training Institute) tarafından Uluslararası Nlp Master Practitioner Sertifikası verilecektir.

Sertifika Yetkinlikleri

    • Diğer insanların yaşamlarına NLP danışmanlığı yapabilir. Yüzlerce NLP tekniği ile NLP yi master düzeyde kullanabilirler.
    • Master düzeyde NLP ile danışmanlık yapabilirler.

NLP Master Practitioner Sertifika Eğitimi Yöneticileri

Saygın Coaching & Consulting gerçek ve kalıcı değişimi hayatlarınıza taşımanıza yardımcı olmak ve NLP ismi verilen bu güçlü değişim ve gelişim teknolojisini sizlere kaliteli, etik ve uluslararası standartlarda ulaştırabilmek için kurulmuş bir koçluk ve danışmanlık şirketidir. Amerika’dan İngiltere’ye, Almanya’dan Avustralya’ya kadar uzanan NLP şirketlerinden oluşan uluslararası bir ağın parçasıdır. Aynı zamanda 5 kıtada 29 ülkede NLP eğitmenleri yetiştiren önde giden kurumlarla çalışılmaktadır.

Genç, dinamik, yenilikçi ve yaratıcı Saygın  Coaching & Consulting üyelerinin vizyonu, NLP’ nin fark yaratan yolculuğunda bireylerin beklentilerini karşılamak ve en üst düzeyde memnuniyetleri için hizmet sunmaktır.

Saygılı ve profesyonel olarak öğreten NLP profesyonelleri yetiştirmeyi amaçlar. Katılımcıların bedensel, zihinsel, sosyal ve ruhsal yönden analizi yapılarak ihtiyaçlarını saptayan profesyoneller yetiştirilir. Bu çalışmalar Kişisel ve Kurumsal Gelişim Uzmanı / Yazar, Master Koç, Master Trainer, Uzman Psikolog Cemal KONDU genel direktörlüğünde yürütülmektedir. Ekipte, bireyin gerçek potansiyeliyle buluşmasında etkin rol oynayan performans ve zihinsel gelişim teknikleri konusunda uzmanlar da bulunmaktadır.


Bu Eğitimi Alabileceğiniz Şubelerimiz

Alsancak:
A:
Kıbrıs Şehitleri Cad.No:30 K:6 D:11 Alsancak / İZMİR
T:
+90(232) 422 59 54 - +90(535) 667 32 24
Karşıyaka:
A:
1732 Sokak No: 7 K:1 Karşıyaka / İZMİR
T:
+90(232) 369 50 81 - +90(532) 100 11 65
Antalya:
A:
Tekelioğlu Cad. No:41 K:3 D:8 Muratpaşa, ANTALYA
T:
+90(242) 323 73 15 - +90(505) 445 15 31
Denizli:
A:
Mehmetçik Mah. 2576 Sk. No:5 Kat :1 DENİZLİ
T:
+90(532) 100 11 65
Muğla:
A:
İsmet Çatak Cad. Özman İşhanı Kat:3 No:8 MUĞLA
T:
+90(252) 213 00 98 - +90(532) 100 11 65
slideshow1

Detaylı Bilgi İçin Formu Doldurun