• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

NLP Practitioner Sertifika Eğitimi

NLP’nin büyülü iksirinin tadına siz de bir an önce bakmalısınız. Büyük ihtimalle aranızdaki birçok kişi NLP’ yi  bazı kitaplardan okuduğu kadarıyla, bir çoğunuz da yakınlarından duyduğu kadarıyla biliyor. Şimdi ise NLP’yi yaşama zamanı.

NLP tam olarak nedir? NLP’nin mucizevi süreci nereden geliyor? Neden her insan adeta sihirli bir değnekmiş gibi NLP’ye sahip olmayı arzuluyor? NLP, aslında bir düşünce sistematiği şeklinde ifade edilebilir. NLP, ilk olarak kişinin içsel iletişimi, yani kendi kendisiyle sorunsuz bir şekilde anlaşabilmesi, kendi içerisinde ikilemlerden, kişisel kaygı ve korkularından kalıcı bir şekilde kurtulması, dünyayı eskisinden daha iyi bir şekilde algılaması, sergilediği davranışları bu yeni algı biçimlerine göre yeniden düzenlemesine yarayan bir sistemdir.

NLP, etkinliği kanıtlanmış ve bilimsel olarak da alt yapısı olan bir sistemdir. Özet olarak NLP, alanlarında başarıya ulaşmış olan insanların davranışlarının etkin bir şekilde modellenmesi sürecidir. NLP’nin temel amacı, kişinin kendisiyle ve çevresiyle daha etkili iletişim kurması ve kişisel hedeflerine sürekli olarak ilerlemesidir. Nöro Linguistik Programlama (NLP) son derece hızlı, etkin ve kalıcı bir şekilde davranış değişikliği oluşturmaya yönelik olarak sunduğu çok güçlü araç ve teknikler ile bu araç ve tekniklerin nasıl en etkili şekilde kullanılacaklarını açıklayan uygulamaya yönelik felsefeyi de doğal olarak kendi içerisinde barındırmaktadır. NLP, daha etkili bir iletişimci olmak amacıyla gerek duyabileceğiniz her türlü malzemeyi size sunar. İnsanların sergiledikleri her türlü davranışın kendi içerisinde bir yapısı olduğu düşüncesinden yola çıkar. Davranışlar ile ilgili bu yapı diğer insanlar tarafından da kolaylıkla öğrenilebilir, değişiklikler yapılabilir ve modellenebilir. Sizin için hangi davranışların daha faydalı ve etkili olduğunu kavramak, kişisel algılama yeteneklerinize bağlı bir durumdur.

NLP’nin ilk ortaya çıkış hikayesi 1970’ li yıllarda Santa Cruz’ da bulunan Kaliforniya Üniversitesi'nde John Grinder ile Richard Bandler’ in tanışarak, arkadaş olmalarıyla birlikte başlar. Grinder ve Bandler, son derece dikkatli ve detaylı bir şekilde yürüttükleri gözlem sayesinde alanlarında çok başarılı üç terapistin davranış biçimlerini modellerler; bu terapistler modern aile terapisinin kurucusu olan Virginia Satir, Gestalt terapisinin kurucusu olan Fritz Perls ve modern hipnoterapinin kurucusu olan Milton Erickson’dur. Modelleme çalışmaları esnasında bu kişilerin aslında birbirlerinden çok farklı tarzları olmasına rağmen hepsinin çok şaşırtıcı benzerlikler içeren bir takım kalıpları yoğun bir şekilde kullandıklarını fark ederler.

Richard ve John sonraki süreçte ünlü hipnoterapist Milton Erickson’ u model alarak, onun kullandığı zengin hipnotik dil kalıplarını çalışmaları içerisine katarlar. Bu teknikte anlatılan şey aslında davranış ve düşüncelerimiz üzerinde bilinçaltımızın yani bilinçsiz zihnin son derece önemli rol oynadığıdır. M. Erickson bilinçsiz zihni kullanarak ne şekilde iletişim kurulabileceğini ve bilinçsiz zihnin kendi içerisindeki çalışma prensiplerini ortaya koyar. Bu prensiplerin modellenmesi yoluyla da iş dünyası içerisinde, eğitim ve sağlıkla ilgili alanlarda yüksek başarılar elde etmiş olan insanların sergiledikleri becerilerin modellenme süreci fazlasıyla hızlanır ve yapılan eğitimler insanlara olağanüstü düzeyde üretkenlik kazandırmaya başlar. Yani Milton Erickson’u modelleyen kişiler onun yakaladığı sonuçlara ulaşabilmeye başlarlar.

NLP’nin ortaya çıkmaya başladığı dönemde dünyaca ünlü aile terapisti Virginia Satir’in çalışmaları da son derece başarılıdır. Satir’in diğer insanlarla kurmuş olduğu iletişim ve sistem düşüncesi yakalanan başarının temelini oluşturur. Richard ve John, Virginia Satir’in davranışlarını da modellerler ve bu modeli aktardıkları insanların da aynı başarıyı yakaladıklarını görürler.

NLP’nin gelişim sürecindeki asıl amaç, başarılı insanların mükemmel performans düzeyine nasıl ulaştıklarını belirleyerek bunun herkes insan tarafından öğrenilebilir, kolay bir şekilde uygulanabilir duruma getirilmesi yani MODELLENEBİLMESİDİR.

NLP’nin İsimlendirilmesi

Grinder ve Bandler 36 saatlik uzun bir çalışmanın ardından ilk kitaplarını tamamladılar ve “Buna ne isim vereceğiz?“ sorusuyla karşılaştılar

Neuro: Yaşamdaki tecrübelerimizin sinir sistemimiz aracılığı ile 5 duyu organımızla algılanır ve işlenir. Yani yaşadığımız her şey zihnimizde bir şekilde canlandırılır. Özetle sinir sistemine gönderdiğimiz her türlü veriyi ifade eder.

Linguistic: Sinirsel temsiller yoluyla kodladığımız, sıraladığımız, anlam kazandırdığımız dil ve iletişim sistemidir. Bir başka ifade ile hayata bakış açımızı, olaylar karşısında verdiğimiz her türlü tepkiyi kelimeler aracılığı ile nasıl anlattığımız konusuyla ilgilenir.

Programming: Belirlemiş olduğumuz bir takım hedeflere ulaşabilmek adına mevcut iletişim biçimlerimizi ve sinir sistemimizi doğru bir şekilde organize etme eylemidir. Yani arzu edilen sonuçlara ulaşabilmek amacıyla düşünceleri yeniden düzenler ve bunlardan değiştirilmesi gerekenleri kişi için olumlu ve yararlı inançların kazanılması ile ilgilenir.

NLP HAKKINDA;

NLP birkaç kelime ile ifade edilemeyecek kadar geniş bir tekniktir. NLP ‘nin çok sayıda farklı açıklaması yapılmıştır ve bunların hepsi farklı birçok açıdan yansıyarak NLP’nin kendine özel biçimini ve gölgelerini ortaya çıkartan fotonlara benzerler.

NLP sistem olarak sunduğu mükemmellik ve üstün özellikler aracılığı ile kendi alanlarında üst düzey başarılı olan kişilerin ve kurumların bu harika sonuçlara ne şekilde ulaştıklarını inceler. Teknikler başka insanlara da öğretilebilir ve bu sayede bu teknikleri öğrenen insanlar da arzu ettikleri başarılı sonuçlara ulaşabilir. NLP’de bu tekniğe modelleme ismi verilir. Modelleme yapabilmek için, NLP, bireysel tecrübelerimizi ne şekilde oluşturduğumuzu, kişisel olarak sahip olduğumuz değerler ve inançlar ile ilgili düşüncelerimizi, duygusal durumlarımızı, iç dünyamızı hangi yöntemlerle oluşturduğumuzu ve iç dünyamıza yüklediğimiz anlamları inceler. Yaşanılan olayların hiç birisi yalnız başına bir anlam ifade etmez. O olaylara anlam kazandıran bizlerizdir ve farklı insanlar yaşadıkları aynı ya da benzer olaylara birbirlerinden çok farklı anlamlar yükleyebilirler. Bu sebeple NLP, dışsal deneyimlerden çok içsel deneyimlere önem verir ve inceler.

Hayatınız içerisinde, içinizden ya da dışınızdan gelerek sizi sınırlayan engelleri ortadan kaldırarak yeni bir başlangıç yapmayı mı hedefliyorsunuz? Kariyerinizde, aile hayatınızda ve sosyal çevrenizde, sorunların kontrol ederek etki altına aldığı bir kişi değil de sorunları kontrol altına alabilen pozitif, olumlu ve başarılı bir insan olarak hayatınızı sürdürmek ister misiniz? Duyguları tarafından esir alınmış bir insan olmaktan kurtularak duygularını kontrol edebilen, davranışlarını etkin bir şekilde yönlendiren, hayatının kontrolünü tamamen kendi eline almış bir birey olmaya ne dersiniz? Sizde her zaman var olan; ancak etkin olarak kullanamadığınız potansiyelinizin farkına varmak size neler kazandırırdı hiç düşündünüz mü?

İnsanlarla her zamankinden daha etkin ve pozitif yönde iletişim kurma fırsatınız olsaydı neler kazanmış ya da neler kaybetmemiş durumda olurdunuz?

NLP Practitioner Sertifika Eğitimi birey olarak gerçek potansiyelinizi fark edebilmeniz adına harika bir başlangıçtır. İzmir NLP Pratisyen Eğitimi’nin profesyonel bir şekilde hazırlanmış olan içeriği üniversitelerin önlisans ya da lisans programlarında, iş dünyası içerisinde verilen eğitimlerde ya da kitapların içerisinde bulunmaz. NLP Practitioner Eğitimi ile elde edeceğiniz bu bilgiler içinizde saklı olan dâhiyi harekete geçirecek. Sahip olduğunuz ancak farkında olmadığınız bu dahi içinizde emrinizi bekliyor ve sizin için hazırlamış olduğumuz NLP Practitioner Sertifika Eğitimi size kişisel uyanışınızın anahtarını sunuyor!
 
NLP Practitioner Sertifika Eğitimin Kapsamı

Katılımcıların NLP sistemi ve tekniklerini en iyi şekilde öğrenmelerinin yanında, bireysel tecrübelerine yönelik olarak değişimler yakalamak ve özel hayatlarında ve sosyal hayatlarında fark yaratabilme özelliklerini geliştirmelerini ve potansiyellerini kullanmalarını sağlayacak olan NLP Practitioner Sertifika Eğitimi teorik bilginin yanı sıra daha çok uygulama ağırlıklı olarak hazırlanmış bir programdır. NLP, ilk olarak bireyin kendisini anlayabilmesi, kendi içinde yaşadığı çelişkilerden, yaşadığı endişe ve korkularından kurtulması, genel anlamda dünyayı şimdikinden çok daha iyi bir şekilde anlamasını, yaptığı her türlü harekete bu bakış açısıyla bakmasını ve davranışlarını bu doğrultuda düzenlemesini sağlayan bir sistem ve tekniktir. NLP, başarılı insanların davranışlarının doğru bir şekilde modellenmesi üzerine inşa edilmiştir. Nöro Linguistik Programlama birey için yararlı olacak davranış değişikliklerini hızlı ve etkili bir şekilde oluşturmaya yönelik olarak çok güçlü teknikler ve bu tekniklerin nasıl en iyi şekilde kullanıldıklarını açıklayan uygulamalardan oluşmaktadır.

NLP Practitioner Sertifika Eğitimini Nasıl Öğreneceksiniz

• Yeni ve farklı kişisel deneyimleri gerçekleştirerek

• Kişisel değer ve inançlar ile ilgili yeni düşünceler oluşturarak

Duygusal durumların kişinin iç dünyasını nasıl oluşturduğunu öğrenerek

• Kişiler arası iletişimin sistematiğini ve yapısını öğrenerek

Modelleme teknikleri ile ortaya çıkan son derece kullanışlı araçlar ve tekniklerle,

Hedeflerinizi nasıl gerçekleştirebileceğinizi öğrenerek,

• Kişisel mükemmelliğinizi oluşturarak,

• İstenmediğiniz ve size yarar sağlamayan eski davranışlarınızdan kurtularak öğreneceksiniz.

NLP Practitioner Sertifika Eğitimi Neler Kazandırır

• Çok iyi bir iletişimci olmanızı,

Zihninizi öncekinden çok daha etkin bir şekilde kullanabilmeyi,

Olumlu ve verimli bir şekilde düşünebilme yetisini,

Geleceğinizi istediğiniz şekilde oluşturmak adına yardımcı olur;

İyi ve etkin bir lider olmanızı,

• İhtiyacınız olan başarı ve motivasyon tekniklerini oluşturmayı ve uygulamayı,

• İçsel kaynaklar, potansiyel ve zihinsel süreçler ile ilgili farkındalık geliştirmeyi sağlar.

NLP Practitioner Sertifika Eğitiminin Amacı

NLP Practitioner Sertifika Eğitimi’nin amacı; NLP tekniklerini kullanarak üst seviyede gelişim sağlamak; etkili ve pozitif yönde iletişim kurmak ve sürekli olarak gelişmektir. NLP, bireysel inanç, misyon ve vizyon üzerine odaklanmaya, yalnızca kişi olarak değil, daha büyük yapıların (aile, toplum, evren) aktif bir elemanı durumunda olan insanı anlama yolunda profesyonel bir çerçeve sunar.

NLP Practitioner Sertifika Eğitiminin Türü

NLP Practitioner Sertifika Eğitimi; Bir tür NLP sertifika programıdır.

NLP Practitioner Sertifika Eğitiminin Süresi

NLP Practitioner Sertifika Eğitimi’nin süresi 70 saattir.

NLP Practitioner Sertifika Eğitimine Kimler Katılabilir

NLP Practitioner Sertifika Eğitimi, meraklı olan ve NLP’yi öğrenmeye istekli olan herkes; eğitimciler ve öğretmenler, doktorlar, reklamcılık ve halkla ilişkiler, satış temsilcileri, mağaza yöneticileri, tez yazma aşamasındaki master ve doktora öğrencileri kısaca; iş ve özel yaşamında kaliteyi yakalamak isteyen herkes katılabilir.

NLP Practitioner Sertifika Eğitiminin Süreci

1.Aşama: Farkındalık aşamasıdır. Mevcut durumu fark edip, öğreneceklerinizle tanıştığınız aşamadır.

2.Aşama:  Veri toplama aşamasıdır. Okunacak dokümanlar ve anlatılanlardan ihtiyaç duyulan verilerin toplandığı aşamadır.

3.Aşama: Verilerin içselleştirilmesi aşamasıdır. Bu aşamada toplanan verilerin uygulamaya yetecek hale gelmesi için NLP Master Practitioner’ler ile karşılıklı yaptıkları sorgulama aşamasıdır. 

4.Aşama: Yansıtma aşamasıdır. NLP Master Practitioner’ler ile birlikte yapılan uygulama seanslarıdır.

5.Aşama: Değerlendirme aşamasıdır. NLP Trainerlar tarafından programın değerlendirmesi yapılarak yetkinlik için sertifika alabilmeye yeterliliği değerlendirilir.

6.Aşama: Uygulama aşamasıdır.

Sertifika: NLP Practitioner Sertifika Eğitimi’nin sonunda gerekli bilgiyi ölçme değerlendirmeleri yapıldıktan sonra sertifika almaya hak kazanan katılımcılarımıza MTI (Mind Training Institute) tarafından Uluslararası Nlp Practitioner Sertifikası verilecektir.

NLP Practitioner Sertifika Eğitimi Yöneticileri

Saygın Coaching & Consulting gerçek ve kalıcı değişimi hayatlarınıza taşımanıza yardımcı olmak ve NLP ismi verilen bu güçlü değişim ve gelişim teknolojisini sizlere kaliteli, etik ve uluslararası standartlara ulaştırabilmek için kurulmuş bir koçluk ve danışmanlık şirketidir. Amerika’dan İngiltere’ye, Almanya’dan Avustralya’ya kadar uzanan NLP şirketlerinden oluşan uluslararası bir ağın parçasıdır. Aynı zamanda 5 kıtada 29 ülkede NLP eğitmenleri yetiştiren önde giden kurumlarla çalışılmaktadır.

Genç, dinamik, yenilikçi ve yaratıcı Saygın Coaching & Consulting gerçek ve üyelerinin vizyonu, NLP’ nin fark yaratan yolculuğunda bireylerin beklentilerini karşılamak ve en üst düzeyde memnuniyetleri için hizmet sunmaktır.

Saygılı ve profesyonel olarak öğreten NLP profesyonelleri yetiştirmeyi amaçlar. Katılımcıların bedensel, zihinsel, sosyal ve ruhsal yönden analizi yapılarak ihtiyaçlarını saptayan profesyoneller yetiştirilir. Bu çalışmalar Kişisel ve Kurumsal  Gelişim Uzmanı / Yazar, Master Koç, Master Trainer/Uzman Psikolog Cemal KONDU genel direktörlüğünde yürütülmektedir. Ekipte, bireyin gerçek potansiyeliyle buluşmasında etkin rol oynayan performans ve zihinsel gelişim teknikleri konusunda uzmanlar da bulunmaktadır.

Bu Eğitimi Alabileceğiniz Şubelerimiz

Alsancak:
A:
Kıbrıs Şehitleri Cad.No:30 K:6 D:11 Alsancak / İZMİR
T:
+90(232) 422 59 54 - +90(535) 667 32 24
Karşıyaka:
A:
1732 Sokak No: 7 K:1 Karşıyaka / İZMİR
T:
+90(232) 369 50 81 - +90(532) 100 11 65
Antalya:
A:
Tekelioğlu Cad. No:41 K:3 D:8 Muratpaşa, ANTALYA
T:
+90(242) 323 73 15 - +90(505) 445 15 31
Denizli:
A:
Mehmetçik Mah. 2576 Sk. No:5 Kat :1 DENİZLİ
T:
+90(532) 100 11 65
Muğla:
A:
İsmet Çatak Cad. Özman İşhanı Kat:3 No:8 MUĞLA
T:
+90(252) 213 00 98 - +90(532) 100 11 65
slideshow1

Detaylı Bilgi İçin Formu Doldurun