• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

NLP Trainer Eğitimi

NLP, hayatımız içerisinde, üzerinde çok fazla düşünmeden, otomatik bir şekilde gerçekleştirmekte olduğumuz algılama, düşünme ve davranışla ile ilgili her türlü süreci, bilinçli bir duruma getirme ve geliştirmede konuları ile ilgili yapılan yapılan araştırmalar ve çalışmalar sonucunda sonucunda, zihnin işleyiş süreçleriyle ilgili, 1970’lerin sonlarına doğru Amerika'da ortaya çıkmış ve geliştirilmiş olan bir model ve teknikler bütünüdür.

Dilbilimci Prof. John Grinder ve Matematikci - Gestalt Terapisti Dr. Richard Bandler’in alanlarında çok yüksek başarılara sahip olan terapi uzmanları üzerinde gerçekleştirdikleri analizler sayesinde model şekline dönüştürülen NLP teknikleri, Psikoloji biliminden, Sibernetikten, Nörolojiden, Filoloji gibi bir çok bilimden yararlanılarak geliştirilmiş ve günümüz dünyasında sadece terapi alanı ile sınırlı kalmayıp, yönetim, eğitim faaliyetlerinde, sağlık alanında, aile ile ilgili konularda, satış teknikleri ve spor faaliyetleri içerisinde de son derece başarılı bir biçimde kullanılabilmektedir.

Bireysel yeteneklerin ve becerilerin gün yüzüne çıkarılıp pekiştirilmesi sürecinde aktif bir şekilde kullanılan NLP Teknikleri, kişinin mevcut durumdaki duygu, düşünce ve davranış kalıpları üzerinde çalışır ve bireyi öncekinden çok daha bilinçli bir hale hale getirerek hedef odaklı ve yapıcı bir biçimde geliştirme süreçleri içerisinde kullanılan çok sayıda teknik sunar.

NLP'nin teknik olarak altyapısını, insanların çevrelerinde olan bitenleri ne şekilde algılayıp bunlara nasıl tepki gösterdikleri, iletişim kurma yöntemleri ve hali hazırda kullanmakta oldukları davranış kalıpları üzerinde gerçekleştirilen detaylı araştırmalar oluşturur.

NLP Tekniklerinde kullanılan bu araştırmalar özellikle kendi alanları içerisinde çok yüksek başarılar elde etmiş olan insanların kullandıkları stratejiler üzerinde yoğunlaştırılmış ve NLP Teknikleri geliştirilmiştir. Bu yönteme NLP Tekniklerinde "Modelleme" (Modelling) adı verilir ve günümüz dünyasında hızlı öğrenme adı verilen "Accelerated Learning" in son derece önemli bir parçası durumundadır.

NLP ile ilgili yapılan uzun araştırmalar sonrasında ortaya konulan teknik ve yöntemler, bireyler arasında bulunan iletişimi pekiştirme konusunda kullanıldığı gibi, hedef belirleme, sonuca ulaşma ve çözüm bulma süreçleri ile ilgili de uzun yıllardır başarılı bir biçimde kullanılmaktadır.

Nöro Linguistik Programlama Nedir?

Nöro: Hayatınızda yaşadığınız deneyimlerimizin beş duyu organımız aracılığı ile algılandığı ve işlendiğini anlatır.
Linguistik: Sözlü – sözsüz her türlü iletişim ve davranışlarımız yoluyla düşüncelerimizi çevremize yansıtma şeklimiz.
Programlama: Zihnimizin mevcut iç programları aracılığı ile düşüncelerimizi ve içsel ve dış çevreyle olan iletişimimizi belirgin hale getirdiğimiz ve ulaşmak istediğimiz hedeflere sorunsuz bir şekilde ulaşacak biçimde düzenlemek.

Kişilerin mükemmel performansa ulaşmaları ile standart performans düzeyleri arasında bulunan farkı oluşturan nedir?

NLP, 1970’lerin başında matematikçi Richard Bandler ve dilbilimci John Grinder’ın bir takım becerilere sahip insanlar ile bu beceriler konusunda mükemmelle ulaşmış olan insanlar arasında bulunan çeşitli farklılıkları ortaya çıkartmaya yönelik yapılan çalışmalarla Kaliforniya’da doğmuştur.

Bandler ve Grinder, mükemmel performans düzeyine ulaşmış olan insanları detaylı bir şekilde modellemiş ve söz konusu bu performans seviyesine diğer insanların da ulaşabilmeleri adına gereken teknikleri bir araya getirmişlerdir.

İş dünyası içerisinde ağırlıklı olarak Robert Dilts ve John La Valle öncülüğünde gelişimini sürdüren NLP, şirket çalışanlarının mevcut performanslarını çok daha yükseğe çıkartma konusunda yüksek oranda destek vermesinden dolayı firmalar tarafından sıklıkla tercih edilmektedir.

NLP, insan davranışları açısından mükemmellik ve kaliteyi profesyonel bir şekilde inceler. Öne çıkan başarılı kişi, şirket ve her türlü organizasyonun bu göz alıcı başarılı sonuçlara ne şekilde ulaştıklarını araştırır. Bu teknikler diğer insanların da benzer başarılara ulaşabilmeleri amacıyla onlara öğretilebilir. NLP’nin bu süreci “modelleme” olarak isimlendirilmektedir.

NLP, etkin bir modelleme yapabilmek adına tamamen bize özgü olan deneyimlerimizi ne şekilde yapılandırdığımızı, sahip olduğumuz kişisel değerler ve inançların hangileri olduğunu ve duygularımızı ne şekilde ortaya çıkarttığımızı detaylı bir şekilde inceler. Kişisel deneyimlerimizin sonucu olarak iç dünyamızı nasıl inşa ettiğimizi ve ona tam olarak nasıl ve ne şekilde anlamlar yüklediğimizi ayrıntılı olarak inceler. Yaşadığımız hiçbir olay ve durum kendi başına bir anlam ifade etmez, ona biz anlam yükleriz ve farklı bireyler başlarından geçen aynı olaya çok farklı bir takım anlamlar yükleyebilirler. NLP, mevcut durumda içimizde olan deneyim üzerinde çalışır.

NLP, iletişim konusunda en iyi olan bireyleri incelemiş ve insan iletişiminde söz konusu olan sistematik yapıyı oluşturmuştur. Alanında mükemmele ulaşmış olan insanları modelleyerek bizler için uygulaması son derece kolay ve pratik olan birçok araç ve metot geliştirmiştir. Söz konusu araçlar iş dünyası içerisinde, işe alma, kurum içi eğitim, satış ve pazarlama, müzakere teknikleri ve yönetim alanında; iş dünyası haricinde eğitim dünyası, hukuk ve spor ile ilgili alanlarda başarıyla kullanılmaktadır. Bütün bunların yanında NLP yalnızca bir takım teknik ve araçlardan oluşmaz. NLP, sürekli olarak merak etme, keşfetme ve eğlenme üzerine kurulmuş olan bir düşünme biçimi olarak da ifade edilebilir.

Değişmek ve gelişmek, hayatımızın mevcut akışını değiştirmek son derece cesaret gerektiren bir iştir, şu zamana kadar yaptığımız şeyleri geride bırakarak yeni ve farklı ufuklara yelken açabilmek ancak isteklerinde kararlı olan insanların yapabileceği bir iştir.

Eğer gerçek anlamda değişmek ve gelişmek istiyorsak sürekli olarak “ben olma” durumundan vazgeçip başka bir insan olma düşüncesine hazır olmalıyız, eğer bu düşünceye hazır değilsek hemen NLP Teknikleri ile ilgilenmeyi bir kenara bırakmalıyız.

Şimdiye kadar yaptığımız şeyleri aynen devam ettirirsek sadece aynı sonuçları elde edebiliriz, farklı ve daha yararlı sonuçlar almayı arzuluyorsak şimdikinden daha farklı şeyler yapmalı ve daha farklı hareket etmeliyiz, bunun olabilmesi için de şu an olduğumuzdan daha farklı bir birey olmamız ve daha farklı şeyler yapmamız gerekiyor.

NLP Trainer Eğitimi

NLP Trainer Sertifika Eğitimleri'nde 19 yıllı aşkın tecrübe!!! Türkiye’nin en tecrübeli Trainer eğitmenlerinden birebir eğitim ve aynı anda geri bildirim almak gibi harika bir avantaja sahip olacaksınız. Şu ana dek tecrübe ettiğiniz en derin ve detaylı NLP eğitim programına katılacaksınız. NLP Trainer eğitim programı sayesinde yaşamınızın her hangi bir zaman dilimi içerisinde edinmiş olduğunuzdan çok daha fazla yetenek ve beceri kazanacaksınız. NLP Trainer Eğitimi içerisinde kişisel gelişim serüveninizde son derece eğlenceli, heyecan yüklü ve bir daha ele geçirilmesi zor bir fırsat…

NLP Trainer Eğitimi, katılımcıların iş hayatları ve özel hayatları içerisinde kişisel gelişimleri adına birlikte kullanabilmeleri amacıyla uygulamaya yönelik ve Türkiye’nin iş hayatı ile ilgili gerçek şartları göz önüne alınarak profesyonel bir şekilde düzenlenmekte ve yürütülmektedir.
 
# Mükemmel şekilde hazırlanmış, hızlı, kalıcı etkileri olan ve tamamen bilinçaltına yönelik akıl almaz  eğitimlerin sırlarını NLP Trainer Eğitimi ile öğrenin!!!
 
# NLP Trainer Eğitimi, son derece kaliteli, profesyonel olarak hazırlanmış ve uluslararası düzeyde bir eğitim!!!

NLP Trainer Eğitiminin Amacı

NLP profesyoneli olmak isteyen NLP Trainer adayına çok güçlü araçlar yardımı ile fark yaratarak arzu ettiği maddi ve manevi tatmin düzeylerini yaşatmaktır. NLP Trainer Sertifika Eğitim Programı’na katılan katılımcılar NLP’nin birçok seviyesi ile ilgili sertifikalı (NLP Diploma, NLP Practitioner, NLP Master Practitioner) eğitimler düzenleyebilmektedirler.

NLP Trainer Eğitiminin Kapsamı

NLP Trainer Eğitimi, birçok seviyede NLP eğitimi verebilme konusunda gereken yetkinliğe sahip olmak isteyenlere NLP ile ilgili başlangıç düzeyinden eğitmen olma seviyesine kadar tam destekli bir şekilde gerçekleştirilen bir DİPLOMA PROGRAMI’dır.

NLP Trainer Eğitiminin Deneyim Süreci

Trainer Sertifika Programının başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için en az 210 saat sürecek olan eğitim ve deneyim kazanma sürecinin belgeli bir şekilde tamamlanmış olması gerekmektedir.

NLP Trainer Eğitimine Katılanların Sahip Olacakları Yetkinlikler

 NLP destekli danışmanlık hizmetleri verebilirler.
 NLP ile ilgili (NLP Diploma, NLP Practitioner, NLP Master Practitioner) sertifika programları açıp yönetebilirler.
 Kişilere ve Kurumlara NLP eğitimleri verebilirler.
 
Nlp Trainer Eğitiminin İçeriği

NLP konusunda kendinizi geliştirmek istiyorsanız NLP Trainer Training Programı'na katılarak NLP İle ilgili en son gelişmeleri hızlı ve doğru bir biçimde yakalama fırsatınız var. NLP Trainer Training Sertifika Programı'na katılacak olan kişilerin öğrenecekleri konu başlıklarından bazıları aşağıdaki gibidir:

•    Motivasyon, karar verme ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi.

•    Fikirlerin açıkça ve gerektiğinde ortaya konması.
 
•    Dinleyicileri bilinçdışı düzeyde etkilemenin sırları.
 
•    Takım iletişimi ve takım ruhunun yükselmesi.
 
•    Bilinçaltı öğrenmeyi ve öğretmeyi kolaylaştırmak.
 
•    Anlamayı hızlandırmanın etkili yöntemleri.
 
•    Kavram, ilke, yöntem, prosedür modellemesi.
 
•    Bir bütün olarak öğrenen organizasyonların geliştirilmesi.
 
•    Duruma göre stratejileri kullanmak.
 
•    Duruma göre ağırlığını koyma.
 
•    Mantık seviyelerinin ötesi.
 
•    Sibernetik epistemoloji.
 
•    Bilinçaltı satış, ikna ve prezentasyon teknikleri.
 
•    Hiyerarşi seviyelerini ve mantık çeşitlerini izlemek.
 
•    Öğrenen kişileri modelleme.
 
•    NLP teknikleri ile uygulamalar.
 
•    Eğitmen kimliğini oluşturma ve geliştirme.
 
•    Öğrencileri değerlendirme, test etme, geri bildirimde bulunma ve tekrar test etme.
 
•    Coaching
 
•    4 öğrenme stili ve eğitim planlaması (4MAT sistemi).
 
•    Bilinçaltı iletişim teknikleri.
 
•    Sahnede çapa atma teknikleri.
 
•    Lojistik (ve lojistikle çalışmak)
 
•    Oturma düzenlemesi.

•    Çevre düzenlemesi

•    Araç, gereç

•    Çevresel etkiler

•    Dökümanlar
 
•    Hızlandırılmış öğrenme.
 
•    Üretken öğrenme.
 
•    Chunking, sıralama ve davranışların şekillenmesi.
 
•    Yetişkin ögrenme teorisi ve hafiza dinamikleri
 
•    Öğrenmenin 4 seviyesi.
 
•    7 üretken öğrenme TOTE modeli.
 
•    Öğrenme meta programları.
 
•    İleri dil kalıpları ve metaforlar.
 
•    Başarılı yöneticilerin/satıcıların modellenerek davranışlarının diger meslektaşlarına aktarılması.
 
•    Sahne becerileri.
 
•    Öğretme stili geliştirme.
 
•    Eğitimde egzersizleri kullanma stratejileri.
 
•    Eğitimde yönlendirme stratejileri.
 
•    Eğitimi özetleyerek sonlandırma teknikleri.
 
•    Öğrenmenin önündeki engelleri kaldırmak.
 
•    Ses, ritim ve vücut dilinin ustaca kullanımı.
 
•    Eğitmenlerin notlarını gerektiğinde kullanma yada kullanmama yöntemleri.
 
•    En yüksek kapasitede modelleme stratejileri
 
•    Grup kalibrasyon yöntemleri.
 
•    Grup trans uygulama becerileri.
 
•    Eğitimde müzik, renk ve oyunların kullanımı.
 
•    Öğrencilerin geçmişten gelen öğrenim engellerini kaldırmak.
 
•    İki eğitmenin birlikte eğitim verme teknikleri.

 
NLP Trainer Eğitiminin Türü

Sertifika Programları programıdır.

NLP Trainer Eğitiminin Süreci

1.Aşama: Farkındalık aşamasıdır. Mevcut durumu fark edip, öğreneceklerinizle tanıştığınız aşamadır.

2.Aşama:  Veri toplama aşamasıdır. Okunacak dokümanlar ve anlatılanlardan ihtiyaç duyulan verilerin toplandığı aşamadır.

3.Aşama: Verilerin içselleştirilmesi aşamasıdır. Bu aşamada toplanan verilerin uygulamaya yetecek hale gelmesi için Advanced Trainerlar ile karşılıklı yaptıkları sorgulama aşamasıdır. 

4.Aşama: Yansıtma aşamasıdır. Advanced Trainerlar ile birlikte yapılan uygulama seanslarıdır.

5.Aşama: Değerlendirme aşamasıdır. Advanced Trainerlar tarafından programın değerlendirmesi yapılarak yetkinlik için sertifika alabilmeye yeterliliği değerlendirilir.

6.Aşama: Uygulama aşamasıdır.

MTI (Mind Training Institute), NLP akreditasyon sürecinin standardizasyonunu ve sürekli gelişimini sağlayarak dünya çapında NLP’yi etik değerlere saygılı ve profesyonel olarak öğreten NLP Trainerlar yetiştirmeyi amaçlar. MTI (Mind Training İnstitute) sertifikasyon standartlarına göre eğitilmiş binlerce eğitimci bulunmaktadır. Bütün üyeler, NLP Trainer eğitiminde olabilecek en yüksek düzeyde başarı göstermiş ve NLP Trainer unvanını kullanmaya hak kazanmıştır.Üyelerin uyması gereken etik, profesyonellik, ve rekabet standartları MTI (Mind Training Institute) tarafından belirlenmektedir.Üyelerin düzenleyecekleri NLP Practitioner/Master Practitioner eğitimlerinin içeriği, teknolojinin son noktasındaki gelişmeleri barındırması için her yıl yeniden gözden geçirilir.
 
Sertifika: Eğitim sonunda gerekli bilgiyi ölçme değerlendirmeleri yapıldıktan sonra sertifika almaya hak kazanan katılımcılarımıza MTI (Mind Training Institute) tarafından Uluslararası NLP Trainer Sertifikası verilecektir.

 
DÖKÜMAN:Kursa katılan her katılımcıya NLP Trainer seminer dökümanları verilecektir.

NLP Trainer Eğitiminin Yöneticileri

Saygın Coaching & Consulting bünyesindeki NLP Master Trainer eğitmenleri, hayatın hızına nasıl yetişileceği ve sınırsız bilgi edinme becerimizi açığa çıkarmayı en iyi şekilde tasarlayabilen profesyonellerdir

Saygın Coaching & Consulting
tarafından tasarlanan NLP Trainer programı,  bireyin bedensel, zihinsel, sosyal ve ruhsal yönden analizi yapılarak ihtiyaçları saptanmaktadır. Bu çalışmalar Kişisel ve Kurumsal  Gelişim Uzmanı / Yazar, Master Koç, Master Trainer/Uzman Psikolog Cemal KONDU genel direktörlüğünde yürütülmektedir.  Ekipte, bireyin gerçek potansiyeliyle buluşmasında etkin rol oynayan performans ve zihinsel gelişim teknikleri konusunda uzmanları da bulunmaktadır.

Bu Eğitimi Alabileceğiniz Şubelerimiz

Alsancak:
A:
Kıbrıs Şehitleri Cad.No:30 K:6 D:11 Alsancak / İZMİR
T:
+90(232) 422 59 54 - +90(535) 667 32 24
Karşıyaka:
A:
1732 Sokak No: 7 K:1 Karşıyaka / İZMİR
T:
+90(232) 369 50 81 - +90(532) 100 11 65
Antalya:
A:
Tekelioğlu Cad. No:41 K:3 D:8 Muratpaşa, ANTALYA
T:
+90(242) 323 73 15 - +90(505) 445 15 31
Denizli:
A:
Mehmetçik Mah. 2576 Sk. No:5 Kat :1 DENİZLİ
T:
+90(532) 100 11 65
Muğla:
A:
İsmet Çatak Cad. Özman İşhanı Kat:3 No:8 MUĞLA
T:
+90(252) 213 00 98 - +90(532) 100 11 65
slideshow1

Detaylı Bilgi İçin Formu Doldurun