• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Reiki 2

Reiki 2. Seviye: OKUDEN

Japonca, Okuden “içerideki derinlik” anlamına gelir.

Terim Mikao Usui tarafından, onun “Kişisel Mükemmelliğe Ulaşma“ yönteminde eğitimin Reiki ikinci seviyesini tasarlamak ve tanımlamak için kullanıldı.

Reiki 2. Seviye  Eğitimin bu seviyesi Batı Reikisinde ikinci seviyeye karşılık gelir.

Reiki İkinci aşama eğitimi'nde kişi artık sadece dokunarak değil uzaktanda şifa gönderme yöntemlerini öğrenir. Bunun için bazı özel semboller kullanılmaktadır. Kanji Japoncası olan semboller kutsal sayılır ve Reiki geleneğinin bir parçası olarak gizli tutulur.

Gerekli sembolleri ve metotları öğrenen kişinin enerji seviyesi artar. Reiki  İkinci aşama eğitiminde öğrenilen semboller 3 adettir.

Reiki’nin en büyüleyici yanlarından biride zaman ve mekan bağımsızlığına ulaşarak geçmişe, geleceğe ve uzağa da enerji transferi yapılabiliyor olmasıdır.

Bu noktada özellikle dikkat edilmesi gereken; bencilce isteklerimiz için bu güç kullanılamaz ve sadece bütünün hayrı gözetilerek hareket edilir.

Reiki İkinci Aşama Eğitimi

Reiki 2 aşama eğitimini almak; kişinin birinci aşamadaki çalışmalarına, sorumluluk alma bilincine ve niyetine göre Reiki birinci aşama eğitiminden genellikle en az 2 ay sonra Reiki eğitmeninin değerlendirmesi ile mümkündür. Bu sürede kişi, her gün kendine Reiki uygulaması yaparak vücudunu bu enerjiye alıştırır, mevcut hastalıklarından ve enerjisel blokajlarından arınır.

Reiki 2 aşamaya  uyumlanmanın ardından ikinci aşama çalışmaları ile olumsuz zihinsel kalıplar ve duygular (kin, öfke, kıskançlık, endişe, korku v.s) üzerinde iyileştirici çalışmalar yapılır.


Yine öğrenci Reiki 2.derece eğitimi ve inisiyasyonunu aldıktan sonra 21 günlük bir arınma sürecine girerek kendine her gün şifa verir.


Reiki 2 aşama eğitiminde kişi sadece dokunarak değil , zaman ve mekandan bağımsız olarak çok daha güçlü şifa verebilir.

Reiki 2 aşama eğitiminde 3 adet sembol öğrenilir. Bunlar Güç Sembolü, Mental Sembol  ve Uzaklık Sembolüdür.  Artık Reiki uygulayıcısı;  geçmiş yada gelecekteki olaylara , durumlara da şifa gönderebilir.


Reiki 2 aşama uyumlanmada Reiki uygulayıcısının şifa yetenekleri gelişir.


* Reiki enerji gücü artar.

* Reiki Uygulayıcısı fiziksel bedene şifa vermenin dışında, psikolojik rahatsızlıklara olumlu yönde etki edebilir. Duygusal ve zihinsel kalıpları şifalandırıp, biliçaltı temizliği yapabilir.

* Zaman ve mekan kısıtlaması olmadan şifa gönderebilir.

* Geçmişte yaşanan bir olaya, ya da gelecekte yaşanacak bir olaya şifa gönderebilir.

 
Reiki
' yi tamamen anlamak için, Reiki 2 aşama olan Oku-Den çok önemlidir.

Reiki 2. Derece eğitimi kişinin şifa için aktardığı enerjiyi artırır ve öğrenciler uzaktan şifa gönderme yöntemlerini öğrenirler. Ek yöntemlerin kullanıldğı Reiki 2 aşama eğitiminde, öğrenciye Reiki sembolleri öğretilir ve Reiki yapılması sırasında sembollerin kullanımının enerji akımını arttırdığı öğretilir. Sembolleri kullanabilmesi için gerekli teknikler gösterilir. Bu sembollerin çizilmesi veya akılda canlandırılması kişinin enerji ile daha güçlü bağlantısını sağlar. Reiki sembolleri geleneksel uygulamalarında kutsal sayılır ve Reiki geleneğinin bir parçası olarak gizli tutulur. Sadece Reiki 2 aşama  öğrencilerine verilir. Ama geleneksel olmayan uygulamalarında bunların açıkca gösterilmesi olağandır, bir çok yayın organında rahatça bulunabilir.

Bu sembolleri kullanmak için Reiki 2 aşamasına uyumlanmış olmak gereklidir.

Reiki 2 Sertifika Programın Kapsamı

Reiki 2. aşama, kişiye uyumlanan üç sembolle birlikte astral boyuta atılmış ilk adımdır. Kişi artık elle çalışmayı bırakıp mental olarak çalışmaya başlar.  Verilen sembollerin gücü ölçüsünde çalışmaları, enerjisi, Reiki 1 seviyesine nazaran 200 hatta 300 kat daha artar. Bu kişi astral seyahat yapabilecek anlamına gelmez. Ama o düzeye ulaşması için gereken adımların en önemlisini mental boyutta çalışmaya başlayarak atmış olur. Reiki 2. aşamayla birlikte enerjinin gücü fazlalaşır. Şifa ve huzur yönünde kişinin iç dünyası çok rahatlar. Dünyevi ve manevi olarak iletişim gücü oldukça fazlalaşır. Sembollere uyumlanan kişi adeta onların anlamları ile bütünleşir ve kendisinde sembollerin anlamlarını çağrıştıran özelliklerin gelişmeye başladığını gözlemler.

Reiki 2 Sertifika Programını Nasıl Öğreneceksiniz

Enerji üzerinde çalışarak,

Enerji kanallarını inceleyerek,

Eski tedavi ve gelişim tekniklerini irdeleyerek

Meridyenlerin varlığını ve önemini kavrayarak

Enerji ihtiyaçlarını ve fonksiyonları belirleyerek

Enerjinin rahat ve dengeli aktığı zamanlarda her bakımdan sağlıklı olunduğunu fark ederek. 

Yüklerimizden kurtulmayı öğrenerek.

Dengelenerek 

Aurayı temizleyerek

Chakraları dengeleyerek

İnisiye Edilerek

Uzağa enerji vermeyi öğreterek

• Başkasına enerji vermeyi öğrenerek

Kalıcı değişimi deneyimleyerek

Uygulamalarla öğreniriz. 

Reiki 2 Sertifika Programı Neler Kazandırır

Kişinin enerji bakımından gücü hem dünyevi hem de manevi olarak arttığı gibi, dünyevi ve manevi konularda da başarılı olmaya başlar. 

Kişi fiziksel ve duygusal bakımdan eskisine nazaran çok daha güçlenir.

Kişi kendinde şifa ve huzuru bulduğu gibi, başkalarına da bunu yaymaya başlar.

Konuşmasıyla, bakmasıyla bile etrafına şifa ve huzur enerjisini yaymaya başlar.

Bu kişinin yaptığı şifa çalışmaları çok daha yoğun etki gösterir. 

Kişi öncesine nazaran sevgi, hoşgörü ve merhamet gibi duygularının daha yoğun farkında olur.

Bu kişi uzağa ve istediği her yere / her şeye/ her zamana Reiki verebilir. 

Kişinin iletişim yeteneği artar.

Kendini ifade etme, empati kurma, insan ilişkileri gibi konularda çok daha fazla gelişim gösterir. 

Kişinin uzakla olan iletişim özelliği güçlendiğinden kendisinden çok uzakta gelişen olayları kavrayabilir.

Kişi kendisine çok uzak bulduğu kişileri anlamaya başlar.

Reiki 2 Sertifika Programının Amacı

Reiki 2 Sertifika Programın amacı; tedavi etmek değildir, yaşam kalitesini yükseltmektir. Yaşamı daha kaliteli hale getirmektir. Reiki 2 Sertifika Programının amacı katılımcıların yenilenme için aktardığı enerjiyi artırmaktır. Bu aşamada Semboller yardımıyla uzağa yenilenme enerjisi gönderme sağlanır. İhtiyaç duyacakları temel bilgileri uygulamalar yaptırarak aktarmaktır.

Reiki 2 Sertifika Programının Türü

Reiki 2 Sertifika Programı, Bir tür REİKİ sertifika programıdır. 

Reiki 2 Sertifika Programının Süresi

Reiki 2 Sertifika Programı süresi 8-12 saat arasıdır.  

Reiki 2 Sertifika Programına Kimler Katılabilir

Reiki 1 sertifika programlarına katılmış olan ve bu konuda uzmanlaşmak hedefinde olan herkes uzmanlarımızca yeterli bulunduğu takdirde programa katılabilir. 

Reiki 2 Sertifika Programının Süreci

1.Aşama: Farkındalık aşamasıdır. Mevcut durumu fark edip, öğreneceklerinizle tanıştığınız aşamadır.

2.Aşama:  Veri toplama aşamasıdır. Okunacak dokümanlar ve anlatılanlardan ihtiyaç duyulan verilerin toplandığı aşamadır. 

3.Aşama: Verilerin içselleştirilmesi aşamasıdır. Bu aşamada toplanan verilerin uygulamaya yetecek hale gelmesi için Reiki master ile karşılıklı yaptıkları sorgulama aşamasıdır.  

4.Aşama: Yansıtma aşamasıdır. Reiki master ile birlikte yapılan uygulama seanslarıdır. 

5.Aşama: İnisiyasyon aşamasıdır. Reiki master ile birlikte yapılan Reiki 2'ye insiye olma seansıdır. 

6.Aşama: Değerlendirme aşamasıdır. Reiki master tarafından programın değerlendirmesi yapılarak yetkinlik için sertifika alabilmeye yeterliliği değerlendirilir. 

7.Aşama: Uygulama aşamasıdır. 

Reiki 2 Sertifika Programı Yöneticileri

Saygın  Coaching & Consulting bünyesindeki Reiki masterlar, hayatın nasıl daha etkin ve etkileşimli olabileceği sorusundan yola çıkarak, yepyeni bir yöntemle gelişim dünyasında bütünsel yaklaşım danışmanlığını uygulamaktadır.

Saygın  Coaching & Consulting tarafından yaşamın en önemli aktörlerini profesyonel hale getirmeyi hedefleyen projeler geliştirildi. Bireyin bedensel, zihinsel, sosyal ve ruhsal yönden analizi yapılarak ihtiyaçlarını saptayan uzmanlar yetiştirilir. Bu çalışmalar Kişisel ve Kurumsal Gelişim Uzmanı, Reiki Master Önder ERGİN genel direktörlüğünde yürütülmektedir. Ekipte, bireyin gerçek potansiyeliyle buluşmasında etkin rol oynayan performans ve zihinsel gelişim teknikleri konusunda uzmanlar da bulunmaktadır.

Bu Eğitimi Alabileceğiniz Şubelerimiz

Alsancak:
A:
Kıbrıs Şehitleri Cad.No:30 K:6 D:11 Alsancak / İZMİR
T:
+90(232) 422 59 54 - +90(535) 667 32 24
Karşıyaka:
A:
1732 Sokak No: 7 K:1 Karşıyaka / İZMİR
T:
+90(232) 369 50 81 - +90(532) 100 11 65
Antalya:
A:
Tekelioğlu Cad. No:41 K:3 D:8 Muratpaşa, ANTALYA
T:
+90(242) 323 73 15 - +90(505) 445 15 31
Denizli:
A:
Mehmetçik Mah. 2576 Sk. No:5 Kat :1 DENİZLİ
T:
+90(532) 100 11 65
Muğla:
A:
İsmet Çatak Cad. Özman İşhanı Kat:3 No:8 MUĞLA
T:
+90(252) 213 00 98 - +90(532) 100 11 65
slideshow1

Detaylı Bilgi İçin Formu Doldurun