• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Reiki 3

Reiki’nin 3 aşama eğitimi kişisel gelişimin ileri seviyesi için olup, kişinin ruhsal yapısı ile ilgili çalışmaları kapsar.1. ve 2. aşamadaki çalışmaları yapıp, yeterli deneyime sahip olanlar için ileri bilinçlenme ve ruhsal gelişim çalışmalarını içerir. Bu dereceye uyumlanma Reiki eğitmeninin değerlendirmesiyle mümkündür.

Reiki 3 aşaması iki bölümde ele alıp, uygulanıyor.

3. Derece - Birinci Aşama: 'Kişisel Master'lık' derecesi

Reiki’nin 3 aşama eğitimi, Reiki eğitiminde artık Master’lığa giden yolda atılmış bir adım olarak kabul edilir. Reiki 3. Derece eğitimini almaya karar vermek için kişinin kendini çok iyi tartması gerekir, çünkü bu derece bir takım ciddi sorumlulukları da beraberinde getirir. Bu dereceye ulaşmış olan kimsenin hayat boyu
Reiki ile yaşamaya ve Reiki’yi kullanarak başkalarına yardım etmeye, hatta eğitimini vermeye kendini hazır hissetmesi gerekmektedir. Reiki 3. Derece eğitime başlamak için doğru zamanın gelip gelmediğini en iyi kişinin kendisi hisseder.

Reiki 3. Derece eğitiminde alınan inisiyasyon sonrası kişi, Reiki master'ın sahip olduğu enerji frekansı seviyesine yükseltilir, insan bedeni ve hastalıkların yapısı ve ileri şifa teknikleri öğretilir ve master düzeyi bilgilerle donatılır ancak, başkalarının inisiyasyonlarını yapmak için gerekli bilgi ve yeti verilmez. Bu aşamada kişi, elde ettiği master yetilerini kendini geliştirmek ve çevresine yararlı olmak için kullanır.

3. Derece - İkinci Aşama: 'Master-Öğretmen' derecesi

Reiki Master olarak tanımlanan, gerçekte bu derecedir ve orijinal Usui sisteminin öngördüğü tüm şartları içerir. Bu aşamadaki Reiki eğitimi kişinin ihtiyaçlarına göre özel olarak hazırlanmış bir program çerçevesinde verilir ve Reiki Master'la birlikte çalışarak aylarca sürebilir. Reiki Master olmaya hak kazanılması sonrası artık her seviyede inisiyasyon yapılabilir, Reiki eğitimleri verilebilir, farklı ve ileri alanlarda şifa çalışmaları yapılabilir.

Reiki Master-Öğretmen olma talebi gerçekte iç sesimizle duymamız gereken, ve zamanı geldiğine kuvvetle inandığımız bir aşamada gerçekleşmeli ve yaşantımızın önemli bir bölümünü Reiki'ye ayırmaya hazır olduğumuzdan emin olmalıyız.

Bugün ne yazık ki Reiki Master'lık eğitimi de dünyanın hemen her yerinde yozlaşmış haldedir ve bir tarafta
Reiki master eğitimi için 10.000 dolar gibi rakamlar telaffuz edilebilmekteyken diğer tarafta "birkaçyüz dolara-bir günde, hatta uzaktan master eğitimi" gibi yaklaşımlarla da karşılaşılmaktadır.


Geleneksel  Reiki  öğretisinde her  aşama  için  uzun  süreler ve yüksek ücret uygulaması gerekirken günümüzde bu kurallar iyice esnetilmiş, öğrenim süreleridaha kısa tutulmuş ve daha uygun bir ücret politikası uygulama yoluna gidilmiştir. Bunun sonucunda da çok sayıda hem Reiki uygulayıcısı, hem de Reiki eğitmeni yetişmiş ve  buna paralel olarak Reiki yöntemleri de evrimgeçirmiştir. Özellikle belirtmek isterim ki;  hiçbir  yöntem  diğerinden  üstün değildir.  İnsanların  bilincinin  yükselmesi, farkındalığının gelişmesi ve dünyamızın şifa bulması için bütün enerji çalışmalarına ve şifa yöntemlerine ihtiyaç vardır.

Bize göre Reiki Master'lık bir sorumluluktur ve meslektir. Bu nedenle usta-çırak ilişkisine ve deneyimin aktarılmasına ihtiyaç vardır. Master'lık eğitimi süresince Reiki Master'ın enerjisi öğrenci ile paylaşıldığından, Reiki Master adayının, Reiki Master'ı tarafından yeterli ve istekli görülerek eğitim için kabul edilmesi, bizce olması gereken bir ön koşuldur.

Reiki 3 Sertifika Programın Kapsamı

Reiki dünyada gerek yenilenme, gerekse bütünsel gelişim amacıyla kullanılan evrensel yaşam enerjisidir. Koşulsuz sevgi ile kullanılır. Reiki en temel şekliyle, bu enerjiye açılmış (inisiye edilmiş) bir kişi tarafından, ellerini bedenin üstüne koyarak kendine ya da başkalarına aktarılması ile kullanılır.

Reiki iyi olma haline dayanan bir zihin - ruh - beden birlikteliğidir. Bizi evrensel yaşam enerjisinin farkındalığına ve şuurlu yaşamaya yöneltir. Yani Reiki; fiziksel ve ruhsal yenilenme tekniğidir. Tek ölçüt sevgi ile kullanmaktır. Son derece güçlü fakat bir o kadar da basit, güvenli olup (bir Reiki Master tarafından Reiki'ye insiye edilen) herkes tarafından kullanılır.

Reiki modern tıp yöntemlerinin yerine kullanılmaz. Reiki uzmanı doktor değildir. Reiki bir şifa tekniği değildir. Mükemmel hayata ulaşma yöntemidir.

Reiki 3 Sertifika Programını Nasıl Öğreneceksiniz

Enerji üzerinde çalışarak,

Enerji kanallarını inceleyerek,

Eski tedavi ve gelişim tekniklerini irdeleyerek

Meridyenlerin varlığını ve önemini kavrayarak

Enerji ihtiyaçlarını ve fonksiyonları belirleyerek

Enerjinin rahat ve dengeli aktığı zamanlarda her bakımdan sağlıklı olunduğunu fark ederek. 

Hastalıkların ve bireysel sorunların nedenlerinin enerji boyutunda kendini gösterdiğini kanıtlayarak.

Yüklerimizden kurtulmayı öğrenerek.

Dengelenerek 

Aurayı temizleyerek

Chakraları dengeleyerek

İnisiye Edilerek

Kalıcı değişimi deneyimleyerek

Uygulamalarla öğreniriz

Reiki 3 Sertifika Programı Neler Kazandırır

Farkındalık geliştirmede,

Olumlu düşünce kalıpları geliştirmede,

Sevgi, şefkat, affetmek... gibi duyguların geliştirilmesinde kullanılabilir.

Performans artırma, Sınav, iş, spor, sanat, Kolay odaklanma, hafıza geliştirme, disiplin geliştirme... gibi yeni hedeflerinizin gerçekleştirilmesinde,

Hayatın stresinden kaynaklanan mide ve karın ağrıları... gibi, Stresin ve gerginliğin hafifletilmesinde,

Hayat kalitesini arttırır.

Olumlu bir iç ses geliştirir. 

Reiki, sorunları sevgi enerjisine döndürür.

Meditasyonlarla, negatif sorunları bulup yerlerine sevgi sözcükleri yerleştirir.

Hayatın özüne sevgiye ulaşmayı oturtur. 

Sorun çözmeyi kolaylaştırır.

Reiki 3 Sertifika Programının Amacı

Reiki 3 Sertifika Programı'nın amacı; tedavi etmek değildir, yaşam kalitesini yükseltmektir. Yaşamı daha kaliteli hale getirmektir. Reiki 3 Sertifika Programı'nın amacı katılımcılara eğitim verme konusunda ihtiyaç duyacakları temel bilgileri uygulamalar yaptırarak aktarmaktır.

Reiki 3 Sertifika Programının Türü

Reiki 3 Sertifika Programı, Bir tür REİKİ sertifika programıdır. 

Reiki 3 Sertifika Programının Süresi

Reiki 3 Sertifika Programı süresi 8-12 saat arasıdır.  

Reiki 3 Sertifika Programına Kimler Katılabilir

Reiki 1 ve Reiki 2 sertifika programlarına katılmış olan ve bu konuda uzmanlaşmak hedefinde olan herkes uzmanlarımızca yeterli bulunduğu takdirde programa katılabilir. 

Reiki 3 Sertifika Programının Süreci

1.Aşama: Farkındalık aşamasıdır. Mevcut durumu fark edip, öğreneceklerinizle tanıştığınız aşamadır.

2.Aşama:  Veri toplama aşamasıdır. Okunacak dokümanlar ve anlatılanlardan ihtiyaç duyulan verilerin toplandığı aşamadır. 

3.Aşama: Verilerin içselleştirilmesi aşamasıdır. Bu aşamada toplanan verilerin uygulamaya yetecek hale gelmesi için Reiki master ile karşılıklı yaptıkları sorgulama aşamasıdır.  

4.Aşama: Yansıtma aşamasıdır. Reiki master ile birlikte yapılan uygulama seanslarıdır. 

5.Aşama: İnisiyasyon aşamasıdır. Reiki master ile birlikte yapılan uygulama seanslarıdır. 

6.Aşama: Değerlendirme aşamasıdır. Reiki master tarafından programın değerlendirmesi yapılarak yetkinlik için sertifika alabilmeye yeterliliği değerlendirilir. 

7.Aşama: Uygulama aşamasıdır. Bireysel çalışanlara vaka destek yardımı yapılır. 

8.Aşama; Tasarım aşamasıdır. Kurumsal çalışmalar yapacaklar için iş modeli tasarım ve desteği yapılır. 

9.Aşama: Çözüm ortaklığı aşamasıdır. Reiki master mesleki faaliyetlerine başladıktan sonra üyelik sistemi sayesinde program tasarımı/ denetimi/ sertifika konularında sürekli çözüm ortaklığıdır. 

Reiki 3 Sertifika Program Yöneticileri

Saygın  Coaching & Consulting bünyesindeki Reiki masterlar, hayatın nasıl daha etkin ve etkileşimli olabileceği sorusundan yola çıkarak, yepyeni bir yöntemle gelişim dünyasında bütünsel yaklaşım danışmanlığını uygulamaktadır.

Saygın  Coaching & Consulting tarafından yaşamın en önemli aktörlerini profesyonel hale getirmeyi hedefleyen projeler geliştirildi. Bireyin bedensel, zihinsel, sosyal ve ruhsal yönden analizi yapılarak ihtiyaçlarını saptayan uzmanlar yetiştirilir. Bu çalışmalar Kişisel ve Kurumsal Gelişim Uzmanı, Reiki Master Önder ERGİN genel direktörlüğünde yürütülmektedir. Ekipte, bireyin gerçek potansiyeliyle buluşmasında etkin rol oynayan performans ve zihinsel gelişim teknikleri konusunda uzmanlar da bulunmaktadır.

Bu Eğitimi Alabileceğiniz Şubelerimiz

Alsancak:
A:
Kıbrıs Şehitleri Cad.No:30 K:6 D:11 Alsancak / İZMİR
T:
+90(232) 422 59 54 - +90(535) 667 32 24
Karşıyaka:
A:
1732 Sokak No: 7 K:1 Karşıyaka / İZMİR
T:
+90(232) 369 50 81 - +90(532) 100 11 65
Antalya:
A:
Tekelioğlu Cad. No:41 K:3 D:8 Muratpaşa, ANTALYA
T:
+90(242) 323 73 15 - +90(505) 445 15 31
Denizli:
A:
Mehmetçik Mah. 2576 Sk. No:5 Kat :1 DENİZLİ
T:
+90(532) 100 11 65
Muğla:
A:
İsmet Çatak Cad. Özman İşhanı Kat:3 No:8 MUĞLA
T:
+90(252) 213 00 98 - +90(532) 100 11 65
slideshow1

Detaylı Bilgi İçin Formu Doldurun