• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Diksiyon Eğitmenliği

Toplumsal bir varlık olarak insan, pek çok nedenlerden dolayı sürekli bir iletişim içerisindedir. Bilgi vermek, bilgi almak, yardım istemek, söz vermek kendi duygu ve düşüncelerini anlatmak ya da başkasının duygu ve düşüncelerini öğrenmeye çalışmak vb. nedenlerden dolayı belli bir yapı ve düzen içerisinde iletişim kurar.


Bu bağlamda iletişim kavramına bakarsak, Toplumun içinde yaşayan insanın kendisini ve çevresini daha iyi tanımasına ve başkaları ile uyumlu ilişkiler gerçekleştirmek için etkileşim kurabilme, yaşayan ve artık yaşamayan kişilerin miras olarak bıraktıkları bilgilerden yararlanılmasına yardım eden özel bir becerisi vardır. İşte bu beceri iletişimdir.


İletişim
tanımına bakarsak basit konuşmanın bile bir ikna olduğunu düşünmek mümkündür. Günlük hayatta da görülebileceği gibi, iletişimin gerçekleştirdiği pek çok durumda insanlar ya birisini verdikleri bilginin doğruluğuna, ya davranışın değiştirmesine ya da başka bir konuda ikna etmeye çalışırlar. Çünkü iletişim için ikna etmek önemli ve ortak bir nedenidir. Hatta ünlü düşünür Aristo iletişimi “ikna etmenin bütün uygun anlamları” biçiminde tanımlamaktadır.
 

İletişim hakkında William Bateso "Bir insan günlük yaşamının %70’ini iletişimle geçiriyor" demiştir.

 
Futbolcuların maç sonrası verdiği röportajlara dikkat ettiniz mi? Maçta kitleleri coşturan, etkileyen o futbolcunun “Önemli olan ben değilim, takımım.” derken etkileyiciliğini yitirdiğine tanık olmuşsunuzdur.
 

Şu sözü hiçbirimiz duymak istemeyiz: “Keşke konuşmasaydın.”
 

Konuşma sadece doğuştan gelen bir yetenek midir? Yoksa sonradan geliştirebileceğimiz bir beceri midir? Bu soruyu doğru cevaplamak için bizi etkileyen konuşmacılara bakalım : Çetin TEKİNDOR’a, Selçuk YÖNTEM’e, Arsen GÜRZAP’a… hemen hepsinin konuşma eğitimi aldığını görürüz.


Prof. Dr. Üstün DÖKMEN’in sözü bizim için aydınlatıcı olacaktır : “İki eğitim insana değer katar.  Bu eğitimlerden ilki konuşma eğitimidir.


Konuşmayı geliştirmek”
ne anlama geliyor? Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki: Güzel bir müziğin bizde bıraktığı etki ile dinlemekten keyif aldığımız kişinin konuşmasının bizde bıraktığı etki benzerdir. Bu nedenle konuşurken sesinizin daha etkileyici çıkmasını eğitim ile sağlayabiliriz.


En sıkıcı konuşmalar vurgu ve tonlamanın olmadığı konuşmalardır. İnsanların bizi dinlemesi vurgulu ve uygun tonlamayla konuşmamıza bağlıdır. Konuşma eğitimine katılarak bunu sağlayabiliriz.


Peki , “Okumak” konuşmayı etkiler mi? Sesi, vurguyu, tonlamayı etkilemez; konuşmanın içeriğini etkiler. Çok bilen; ama tekdüze sesle konuşan kişiler hepimiz için kabus olmuştur. Görünüş ve bilgi; etkili konuşma olmadan anlamını kaybeder.


Topluluk önünde etkileyici sunumlar yapabilmek en değerli özelliklerden biri, özellikle iş yaşamında. Dinleyicinin dikkatini hep yüksek tutmak, beyni ve gönlü fetheden sunumlar yapabilmek, sorulara etkili cevaplar verebilmek başarıya giden yolda olmazsa olmazlardan…
 

Özellikle  yöneticiler, iş hayatına başlangıç yapacak  gençler, öğrenciler, eğitmenler, STK lar,  Belediyeler, halka hizmet veren ve hizmetlerini halka doğru aktarması gereken tüm kurumların temsilcilerinin, hitabet konusunda deneyimli ve ikna edici iletişim kabiliyetlerinin yüksek olmalıdır.

Diksiyon Eğitmenliği Sertifika Programın Kapsamı

Güzel ve etkileyici konuşan insanlar çevrelerinde hayranlık uyandırmaktadır. Güzel ve etkileyici konuşabilmenin yolu da iyi bir diksiyona sahip olmaktan geçer. Diksiyon, sosyal hayatın bir parçası olduğu gibi iş hayatının da vazgeçilmezidir. Dilini düzgün kullanamayan insanlar, sağlıklı iletişim kuramazlar.

Seslerin, sözlerin, ses ve söze yardımcı olan öğelerin yerli yerinde kullanılmasına diksiyon sanatı adı verilir. Seslerin, sözlerin anlam ve heyecan duraklarını kurallarına uygun olarak söyleme biçimine diksiyon diyoruz. Diksiyon alımlı ve anlamlı söz söyleme sanatıdır.

Diksiyonun daha geniş bir tanımla, güzel ve etkili konuşmak üzere kullanılacak dil malzemesinin doğru seçilmesi ve bunların konuşmaya yardımcı diğer unsurlarla (sesin uyumu, Vurgu, ton, tonlama, durak, üslûp, jest ve mimikler, tavır vb.) uyumlu bir biçimde kullanabilme sanatına diksiyon denir. Diksiyon, anlamlı ve alımlı söz söyleme sanatıdır.

Herhangi bir dili konuşmak, yalnızca o dil hakkında temel bilgilere sahip olmak; dilin kelime kadrosunu öğrenmek ve iletişim kurmaktan ibaret değildir. Dilin doğru ve güzel kullanılması da önemlidir. Dilin seslerini doğru telâffuz edebilmek, kelimeleri doğru seçip yerli yerinde kullanabilmek de ayrı bir sanattır. Etkili ve Güzel konuşmak bir sanattır.

Diksiyon Eğitmenliği Sertifika Programını Nasıl Öğreneceksiniz

Şu anki mevcut durumu daha etkin bir seviyeye getirerek,

Uygulamalar yaparken ne kadar farklı seviyede olduğunuzu görerek,

İstenmeyen konuşma alışkanlıklarından kurtularak,

Başkalarını yönlendirme becerisini daha üst düzeye taşıyarak,

Bireysel performansları yükseltmeyi öğrenerek,

Eğitim sonrasında kişinin teorik ve pratik yeterlilik düzeyi test edilmesiyle,

Yetersiz görülen alanlardaki boşlukların doldurulmasıyla,

Farklı uygulamalarını öğrenerek…

Diksiyon Eğitmenlik Sertifika Programı Neler Kazandırır

Zahmetsiz ve akıcı biçimde konuşursunuz

Doğru ve derin nefes alırsınız.

Kendiniz doğru ifade edebilirsiniz. 

Özgüven kazanırsınız.

İletişimi kolay ve rahat bir hale getirirsiniz. 

Diksiyon çalışmalarını öğrenmeyi ve öğretmeyi öğrenirsiniz.

Konuşmayı zevkli hale getirir. 

Sözcük haznenizi ve genel bilgi birikiminizi arttırmanıza yardımcı olur.

Kişisel ihtiyaçlarınıza bağlı olarak farklı avantajlar sağlar.

Diksiyon Eğitmenliği Sertifika Programının Amacı

Diksiyon Eğitmenliği Sertifika Programın amacı, kişilere doğru iletişim kurmayı öğretmek ve kullanılan dilin en doğru şekilde hakkını vererek dile getirilmesini sağlamaktır. İş hayatında ve özel yaşamda etkin ve doğru iletişim kurmayı, doğru anlaşılmayı isteyen insanlara yardımcı olabilecek yeterliliğe ulaşmaktır. 

Diksiyon Eğitmenliği Sertifika Programının Türü

Diksiyon Eğitmenliği Sertifika Programı; Bir tür eğitmenlik sertifika programıdır. 

Diksiyon Eğitmenliği Sertifika Programının Süresi

Diksiyon Eğitmenliği Sertifika Programının süresi 40 saattir. 

Diksiyon Eğitmenliği Sertifika Programına Kimler Katılabilir

Diksiyon eğitmeni olarak kendini geliştirmek, yeni bir mesleğe adım atmak isteyen herkes, iletişimin ve etkili konuşmanın öneminin farkında olan herkes uzmanlarımız tarafından yeterli bulunduğu takdirde programa katılabilir. 


* Diksiyon Eğitmenliği'ni meslek edinmek isteyenler,

* Mevcut mesleklerinin yanında Diksiyon Eğitmenliği'ni profesyonel olarak yapmak isteyenler,

* Diksiyon Eğitmenliği sırasında uzman yaklaşımları kullanmak isteyen profesyoneller,

* Diksiyon bilgileri kullanımında etkin ve başarılı olmayı amaçlayanlar,

* Diksiyon becerilerinin uygulanmasındaki başarının artmasını isteyenler,

* Diksiyon konusunda ekibinin daha etkin olmasını amaçlayanlar Diksiyon Eğitmenliği Programı'na katılabilirler.

Diksiyon Eğitmenliği Sertifika Programının Süreci


1.Aşama: Farkındalık aşamasıdır. Mevcut durumu fark edip, öğreneceklerinizle tanıştığınız aşamadır.


2.Aşama: Veri toplama aşamasıdır. Okunacak dokümanlar ve anlatılanlardan ihtiyaç duyulan verilerin toplandığı aşamadır. 


3.Aşama: Verilerin içselleştirilmesi aşamasıdır. Bu aşamada toplanan verilerin uygulamaya yetecek hale gelmesi için Uzman Diksiyon Eğitmenleri ile karşılıklı yaptıkları sorgulama aşamasıdır.  


4.Aşama: Yansıtma aşamasıdır. Uzman Diksiyon Eğitmenleri ile birlikte yapılan uygulama seanslarıdır. 


5.Aşama: Değerlendirme aşamasıdır. Uzman Diksiyon Eğitmenleri tarafından programın değerlendirmesi yapılarak yetkinlik için sertifika alabilmeye yeterliliği değerlendirilir. 


6.Aşama; Tasarım aşamasıdır. Kurumsal çalışmalar yapacaklar için iş modeli tasarım ve desteği yapılır. 


7.Aşama: Çözüm ortaklığı aşamasıdır. Diksiyon Eğitmeni mesleki faaliyetlerine başladıktan sonra üyelik sistemi sayesinde program tasarımı/ denetimi/ sertifika konularında sürekli çözüm ortaklığıdır. 


Diksiyon Eğitmenlik Sertifika Programı Yöneticileri

Saygın Coaching & Consulting bünyesindeki Uzman Diksiyon Eğitimcileri, hayatın nasıl daha etkin ve etkileşimli olabileceği sorusundan yola çıkarak, yepyeni bir yöntemle gelişim dünyasında bütünsel yaklaşım danışmanlığını uygulamaktadır.

Saygın Coaching & Consulting gerçek ve kalıcı değişimi hayatlarınıza taşımanıza yardımcı olmak ve güçlü değişim ve gelişim teknolojisini sizlere kaliteli, etik ve uluslararası standartlarda ulaştırabilmek için kurulmuş bir koçluk ve danışmanlık şirketidir. Amerika’dan İngiltere’ye, Almanya’dan Avustralya’ya kadar uzanan NLP şirketlerinden oluşan uluslararası bir ağın parçasıdır. Aynı zamanda 5 kıtada 29 ülkede NLP Eğitmenleri yetiştiren önde giden kurumlarla çalışılmaktadır. 


Saygın Coaching & Consulting tarafından yaşamın en önemli aktörlerini profesyonel hale getirmeyi hedefleyen bir proje geliştirildi. Bu çalışmalar Kişisel ve Kurumsal  Gelişim Uzmanı / Yazar, Master Koç, Master Trainer/Uzman Psikolog Cemal KONDU genel direktörlüğünde yürütülmektedir. Ekipte, bireyin gerçek potansiyeliyle buluşmasında etkin rol oynayan performans ve zihinsel gelişim teknikleri konusunda uzmanlar da bulunmaktadır.

Bu Eğitimi Alabileceğiniz Şubelerimiz

Alsancak:
A:
Kıbrıs Şehitleri Cad.No:30 K:6 D:11 Alsancak / İZMİR
T:
+90(232) 422 59 54 - +90(535) 667 32 24
Karşıyaka:
A:
1732 Sokak No: 7 K:1 Karşıyaka / İZMİR
T:
+90(232) 369 50 81 - +90(532) 100 11 65
Antalya:
A:
Tekelioğlu Cad. No:41 K:3 D:8 Muratpaşa, ANTALYA
T:
+90(242) 323 73 15 - +90(505) 445 15 31
Denizli:
A:
Mehmetçik Mah. 2576 Sk. No:5 Kat :1 DENİZLİ
T:
+90(532) 100 11 65
Muğla:
A:
İsmet Çatak Cad. Özman İşhanı Kat:3 No:8 MUĞLA
T:
+90(252) 213 00 98 - +90(532) 100 11 65
slideshow1

Detaylı Bilgi İçin Formu Doldurun